Red Café Stalden, Kommunalbestyrelsen har bestemt sig (6)

Café Stalden i Klitmøller var havnet i ingenmandsland. Nu har kommunalbestyrelsen taget stilling til, hvad der skal ske med bygningerne

Uddrag af dagsorden 26. maj 2020 for Thisted Kommunalbestyrelse. Bemærk punkt 88.

  • 83. Godkendelse af dagsorden
  • 84. Revision af Styrelsesvedtægt 2020 for Thisted Kommunes skolevæsen
  • 85. Ny anvendelse af Landlyst Stadion
  • 86. Forslag til Lokalplan 1-038 Udvalgsvarebutik ved Uglevej, Thisted og Kommuneplantillæg nr. 18
  • 87. Endelig vedtagelse af Lokalplan 13-006 Klitheden, hotel og boliger på Nordsøvej, Nr. Vorupør samt Kommuneplantillæg nr. 15
  • 88. Vangvej 16, Klitmøller

- Og hvad blev så resultatet?

Beslutning

Ændringsforslag af Kris Yde:

”Sagen tilbagesendes med henblik på en nærmere undersøgelse omkring økonomi mm. Sagen skal også ses med henvisning til udviklingsplanen for Klitmøller og Vorupør.”

For stemte:

Casper Søe Larsen, Jens Kr. Yde, Jens Otto Madsen, Joachim Plaetner Kjeldsen, Jørgen Munk Andersen, Lene Kjelgaard Jensen, Morten Bo Bertelsen, Per Skovmose, Peter Sørensen og Torben Overgaard.

Imod stemte:

Esben Oddershede, Henning Holm, Henrik Gregersen, Ib Poulsen, Ida Pedersen, Jane Kær Rishøj, Kaj Kirk, Kristian Tilsted, Mette Kjærulff, Niels Jørgen Pedersen, Peter Larsen, Peter Skriver Nielsen, Peter Uno Andersen, Preben Dahlgaard, Preben Holler, Søren Kanne Zohnesen og Ulla Vestergaard.

Ændringsforslaget falder.

Flertalsindstillingen fra Økonomiudvalget:

For stemte:

Esben Oddershede, Henning Holm, Henrik Gregersen, Ib Poulsen, Ida Pedersen, Jane Kær Rishøj, Jens Kr. Yde, Jørgen Munk Andersen, Kaj Kirk, Kristian Tilsted, Lene Kjelgaard Jensen, Mette Kjærulff, Niels Jørgen Pedersen, Peter Larsen, Peter Skriver Nielsen, Peter Sørensen, Peter Uno Andersen, Preben Dahlgaard, Preben Holler, Søren Kanne Zohnesen, Torben Overgaard og Ulla Vestergaard.

Imod stemte:

Casper Søe larsen, Jens Otto Madsen, Joachim Plaetner Kjeldsen, Morten Bo Bertelsen og Per Skovmose.

Godkendt.


Så begynder salgsprocessen. Hvor lang tid den kan vare, er der ingen, der kan spå om. Jo før, kommunen og sælger bliver enige om en pris, jo før kan en køber træde i karakter. Det kan du naturligvis hjælpe lidt til, hvis du har lyst til at byde på bygningerne. Læs tidligere artikler om prisgæt.

Andre indlæg, du vil synes om:

Lukket for kommentarer