Red. klumme: Sådan kører vi gennem en rundkørsel

Måske er jeg den eneste i hele Thy, der irriteres over folk, der ikke blinker i tide, når de skal dreje ud af en rundkørsel?

Rundkørsler er noget af det bedste, der er sket i trafikken i Danmark. En rundkørsel tager ikke strøm; en rundkørsel fungerer gnidningsfrit; i en rundkørsel sker der uhyre sjældent færdselsulykker; en rundkørsel er bare super.

De fleste rundkørsler i Thy er ensporede. Det eneste problem her er, når man venter på at køre ind i rundkørslen, og der samtidig kommer en bil rundt. Skal den dreje ud eller køre forbi dig? Her hjælper det gevaldigt, hvis bilisten begynder blinke, lige så snart han er ud for afkørslen lige før. Hvis man sammenligner med et ur, skal bilisten køre ud kl. 12. Når han er ude foran kl. 15, begynder han at blinke. På den måde fortæller han de ventende bilister, der agter at køre ind kl. 12, at han skal dreje der, og derfor kan de roligt køre ind.

Her kommer det irriterende. For alt for mange af os venter med at aktivere blinkeren, faktisk for nogles vedkommende, til først når de drejer! Hvor har jeg dog mange gange sukket og sendt øjnene op i billoftet, fordi en snøbel enten slet ikke blinker eller venter så længe, at jeg kan se, at han drejer!

Historie

Rundkørsler blev etableret i slutningen af 1800-tallet som et alternativ til vigepligtskrydset; i begyndelsen mest som et britisk fænomen, men efterhånden også i resten af Europa, herunder Danmark. Omkring 1960, da biltrafikmængden begyndte at stige i Danmark, kom rundkørslen i miskredit. fordi de var ineffektive  eller også for pladskrævende. Det første hang sammen med højrevigepligtsreglen, som gjaldt i rundkørsler dengang. Det betød, at trafikken altid kunne komme ind, men den kunne derefter blokeres af andre indkørende ved næste tilfart. Herved opstod let en "låsning" af systemet. Mange rundkørsler blev fjernet i 1950’erne og l960’erne og erstattet af signalregulerede kryds. Efter inspiration fra udlandet ændredes vigepligtsreglen i 1976, så det nu er den indkørende trafik, som har ubetinget vigepligt for den cirkulerende trafik. I årene derefter begyndte man igen så småt at anlægge rundkørsler i Danmark. I 1980’erne greb interessen for rundkørsler for alvor om sig blandt danske vejmyndigheder. Etablering af rundkørsler tog fart op gennem 1990’erne, både i Danmark og resten af Europa samt i USA. I Danmark etableres rundkørsler i store antal både på det kommunale og det statslige vejnet. Dette har overordnet to årsager: Kapacitetsforøgelse og øget sikkerhed.

Færdselsregler

Generelt skal du følge disse grundregler ved kørsel i en rundkørsel:
1. Fremkørsel mod rundkørslen skal ske med en passende lav hastighed – dvs. 20-30 km/t (samme hastighed gælder også inde i rundkørslen)
2. Husk at orientere dig grundigt, inden du kommer ind i rundkørslen
3. Din placering afhænger af, hvor du skal dreje ud fra rundkørslen
4. Tegngivning med blinklys, når du skal ud af rundkørslen. Orientér dig grundigt i spejle og ved at kigge dig over højre skulder, når du vil forlade rundkørslen

Andre indlæg, du vil synes om:

Lukket for kommentarer