Så er der snart kommunal- og regionsvalg!

Den nuværende kommunalbestyrelse samlet

2021 er valgår for kommunale og regionale valg i Danmark.
Det betyder, at vi skal til stemmeurnerne den 16. november og bruge vores stemme til at sætte retningen for det Thy og Nordjylland, vi ønsker i de næste fire år.
Til valget skal der vælges 27 medlemmer til Kommunalbestyrelsen i Thisted Kommune, og de pladser er der i alt 81 kandidater, der er interesserede i.
Her på THYposten.dk kan du i de næste to uger møde seks af de politikere, der stiller op. Fra seks forskellige partier. Der er ikke tale om partireklame; snarere et forsøg på at finde ud af, hvorfor har nogen lyst til at beskæftige sig med politik?
Herunder kan du stort set læse alt om valget, hvem stiller op, hvem har valgforbund, hvem …
Der er anmeldt valgforbund mellem:
 • B - Radikale Venstre
 • F - SF - Socialistisk Folkeparti
 • Ø - Enhedslisten
 • Å - Alternativet

Mellem:

 • C - Det Konservative Folkeparti
 • I - Liberal Alliance
 • K - Kristendemokraterne
 • V - Venstre

Og mellem:

 • D - Nye Borgerlige
 • O - Dansk Folkeparti
Fakta om valgforbund
 • Kandidatlister kan støtte hinanden ved at indgå valgforbund med hinanden.
 • Hver kandidatliste kan kun indgå ét valgforbund.
 • Valgforbund indgås typisk mellem lister og partier, der står hinanden politisk nær, men det er ikke nogen betingelse i forhold til den kommunale og regionale valglov.
 • Rent valgteknisk er effekten af valgforbund at sikre, at der ikke går stemmer til spilde. Valgforbundet betragtes nemlig ved beregningen af mandatfordelingen som én liste. Det kan i nogle tilfælde betyde, at deltagerne i forbundet tilsammen får ét mandat mere, end hvis de ikke indgik i et forbund.
 • Ved at indgå i valgforbund og listeforbund kan deltagerne i nogle situationer altså opnå en mandatmæssig fordel.

Red. indvending

En valgforsker påpeger, at i sammenhæng med den d'Hondtske fordelingsmetode at tælle stemmer sammen til et mandat er det hyppigst de to store partier, S og V, der har høstet fordelene ved valgforbund. Han gør gældende, at det ligefrem har kostet Ny Borgerlige mere end 10 mandater og ligeledes Alternativet en hel del mandater, som er tilfaldet S og eller V. S og V er meget lodne, når det gælder om at ændre den Dhont´ske til Sainte-Laguës fordelingsmetode, der ville betyde større sammenhæng mellem antallet af stemmer og antallet af mandater. Det er vel til syvende og sidst det, der gælder????

Den d'Hondtske fordelingsmetode, hvor stemmetallene successivt divideres med tallene i differensrækken 1, 2, 3, 4 osv. Hvis differensen øges til 2 eller 3 som i Sainte-Laguës fordelingsmetode, hvor differensrækken er 1, 3, 5, 7, eller den særlige "danske metode" 1, 4, 7, 10, øges afstanden mellem kvotienterne. Det er til fordel for de mindre partier og til ugunst for de større. Forklaringen på, at større partier normalt foretrækker den d'hondtske metode, er altså, at den kan give dem en beskeden overrepræsentation.

Kandidater til kommunalvalget

A - Socialdemokratiet

Ulla Vestergaard     Thisted
Peter Uno Andersen     Nors
Preben Dahlgaard     Thisted
Preben Holler     Klitmøller
Henning Holm     Hurup
Mette Kjærulff     Thisted
Poul Henrik Kusk Kristensen     Hanstholm
Poul Erik Mark     Ydby
Jan Fink Mejlgaard     Thisted
Peter Skriver Nielsen     Hurup
Claus Nybo     Hurup
Ida Pedersen     Hanstholm
Jane Rishøj     Hannæs

B - Radikale Venstre

1. Annika Kanstrup
2. Steen Asgeir Petersen

C - Det Konservative Folkeparti

Jens Kr. Yde     Vestervig
Markus Munk Jensen     Thisted
Alex Klein     Thisted
Brian Højer Nordstrøm     Hundborg
John Christensen     Vestervig
Jørgen Andersen     Vorupør
Karsten Molander     Snedsted
Lene Kjelgaard Jensen     Thisted
Mads Steensgaard     Ydby
Mona Hundebøll     Østerild
Per Skovmose     Hanstholm
Peter Sørensen     Agger
Torben Overgaard     Snedsted
Viggo Iversen     Agger

D - Nye Borgerlige

Brian Nielsen     Snedsted
Daniel Madsen     Thisted
Gert Tidemann     Vestervig
Søren Rokkjær     Thisted
Bjarne Andersen     Heltborg

F - SF - Socialistisk Folkeparti

Morten Bo Bertelsen
Thorkil Olesen
Erik Holm
Lone Olsen
Anders Eisum
Anette Rasmussen
Catherine Lønholdt

I - Liberal Alliance

Mads Ingeman Vester
Gitte Søe-Larsen
Lene Søgaard

K - Kristendemokraterne

1. Ulla Boltz
2. Henrik Engelbrechtsen
3. Evan Straarup

O - Dansk Folkeparti

Ib Poulsen
Klaus Nielsen
Flemming W. Nielsen
Ane Line Johannesen
Nina Krog

Q - Sten i Skoen

Kristian Bro      Fårtoft

V - Venstre

Niels Jørgen Pedersen
Kristian Tilsted
Susanne Olander
Preben Dahlgaard
Ida Rytter
Kenneth Bjerregaard
Henrik Gregersen
Peter Larsen
Lars Steffensen
Søren Kanne Zohnesen
Johannes Kristensen
Henning Jensen
Paul Bendix Nielsen
Else-Marie Overgaard Holmenes

Ø - Enhedslisten - de rød-grønne

1. Jens Otto Madsen     Thisted
2. Linda Nørgaard     Thorsted
3. Berit Raldin     Tilsted
4. Melissa Skoust Campara     Thisted
5. Kirsten Strandgaard     Skinnerup
6. Peter Philip Michaelsen     Klitmøller
7. Asger Sylvest Pedersen     Thisted
8. Malte J. Nørgaard     Thorsted
9. Felicia Sjørvad     Vester Vandet
10. Jens Ulrich Eriksen     Skjoldborg
11. Troels Kristensen     Sdr. Ydby

Å - Alternativet

Joachim Plaetner Kjeldsen     Sennels
Ane Liebing Grøngaard     Tingstrup
Gustav Sieg Sørensen     Thisted

Indgåede valgforbund i Region Nordjylland

I forbindelse med Regionsrådsvalget i Region Nordjylland tirsdag den 16. november 2021 er der anmeldt følgende valgforbund:
Nye Borgerlige, Dansk Folkeparti og Venstre

Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance og Kristendemokraterne

Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Veganerpartiet, Kommunistisk Parti,
Trafikalt Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet

Valgbus og brevstemmemulighed

De klassiske valgsteder, der bliver indrettet på skoler, i haller, forsamlingshuse og på Borgerservice har fået en rullende tilføjelse.
Til kommunal- og regionsrådsvalget den 16. november kan du nemlig også stemme i en særlig valgbus, der er indrettet til formålet.
Det rullende valgsted vil være på farten rundt i hele Thy i den periode, hvor der er åbent for at brevstemme.
Her vil den blandt andet parkere hos Jobcenteret og flere uddannelsesinstitutioner i Thy.
Bussens holdesteder er valgt strategisk ud, så man forhåbentligt får fat i vælgere, der normalt ville blive hjemme på sofaen. Det er i hvert fald Thisted Kommunes mål med indsatsen.
Det fortæller Ulrik Andersen, der er kommunaldirektør i Thisted Kommune.

- Nogle vælgere kommer aldrig ned og stemmer. Det kan være fordi, det er for svært at passe ind i deres arbejdsliv og privatliv. Derfor kører vi valgstedet ud til dem, siger Ulrik Andersen.

Overblik over bussens køreplan
Dato Tidspunkt Lokation
26. oktober  10-pausen  HF og VUC, Munkevej 9, 7700 Thisted
26. oktober  11.25-11.50  Thisted Gymnasium, Ringvej 32, 7700 Thisted
26. oktober  12.30-13.30  UCN, Lerpyttervej 43, 7700 Thisted
27. oktober  12.00-13.00  Jobcenteret, Skolegade 4C, 7700 Thisted
27. oktober  14.00-16.00  Hanstholm Centeret, Bytorvet 9, 7700 Thisted
2. november  11.50-12.50  EUC, Kronborgvej 119, 7700 Thisted
2. november  14.00-15.00  Havrevej (p-pladsen foran Huset), Havrevej 37, 7700 Thisted
3. november  15.00-17.00  Hanstholm Havn (overfor Spar), Kai Lindbergs Gade 75, 7730 Hanstholm
9. november  11.00-12.00  Beredskabsstyrelsen, Simons Bakke (overfor OK tankstationen)
11. november  15.00-17.00  Hanstholm Centeret, Bytorvet 9, 7700 Thisted

Brevstemme andre steder

Du kan brevstemme fra den 5. oktober 2021 til fredag den 12. november 2021 kl. 16.00.
Du skal medbringe legitimation, når du møder op for at brevstemme, f.eks. kørekort, pas, sundhedskort eller valgkort.
Hvis du har brevstemt, kan du ikke stemme på valgdagen. Fortryder du din brevstemme, kan du godt brevstemme igen inden for fristen med brevstemmeafgivning. Det vil så være din nyeste brevstemme, der tæller.
Her kan du brevstemme:
Du kan brevstemme på Bibliotekerne i Thisted, Hurup og i Borgerservice på Rådhuset i Thisted.
Biblioteket i Thisted, Tingstrupvej 19, 7700 Thisted:

 • Mandag-fredag fra kl. 10-17
 • Lørdage 10-13 i perioden fra 9. oktober til 6. november.
Biblioteket i Hurup, Søndergade 1, 7760 Hurup:
 • Mandag-fredag fra kl. 13-17

Borgerservice i Thisted, Asylgade 30, 7700 Thisted:

 • Mandag-onsdag fra kl. 10-14.30
 • Torsdag fra kl. 10-17
 • Fredag fra kl. 10-12
OBS: Der er ikke krav om tidsbestilling ved brevstemmeafgivning.

Derudover fremgår det af lovgivningen på området, at du har ret til at brevstemme:

 • på sygehuse
 • i pleje- og ældreboliger, kvindekrisecentre, og boformer for voksne anbragt i henhold til loven om social service og boliglovgivningen
 • kriminalforsorgens fængsler og arresthuse
 • i dit eget hjem efter ansøgning, hvis du på grund af sygdom eller manglende førlighed ikke kan møde frem på afstemningsstedet
 • på danske havanlæg på dansk område.

Sidste frist for at brevstemme er fredag den 12. november kl. 16.00.

 • Borgerservice har denne dag åbent for brevstemmer kl. 9-16.
 • Biblioteket i Hurup har åbent for brevstemmer kl. 13-16.
 • Biblioteket i Thisted har åbent for brevstemmer kl. 10-16.

Brevstemmeafgivning i hjemmet

Ønsker du at brevstemme hjemme pga. sygdom eller manglende førlighed, skal du først søge om det. Du kan søge ved at orientere hjemmeplejen, hvis de kommer hos dig, eller du kan ringe på tlf. 9917 1870. Du kan søge om at stemme i eget hjem fra 19. oktober 2021 til 4. november 2021 kl. 18.00

Søger du om at brevstemme i hjemmet, vil du blive kontaktet af os i Thisted Kommune med henblik på at finde et tidspunkt for stemmeafgivning i dit hjem

Du kan også søge igennem en skriftlig ansøgning. Ønsker du at gøre det, skal du benytte det ansøgningsskema, der er godkendt af Indenrigs- og Boligministeriet. Du finder skemaet her.

Du skal selv underskrive og datere ansøgningsskemaet. Hvis du ikke selv er i stand til at underskrive ansøgningsskemaet, kan du godt få en anden person til at underskrive i dit sted. Personen skal underskrive med eget navn og efterfølgende skrive: »for« og så dit navn.

Andre indlæg, du vil synes om:

Lukket for kommentarer