Sådan bliver Tingstrup Sø gjort publikumsvenlig

Thisted Kommune ønsker at fremme det rekreative område rundt om Tingstrup Sø. Det skal blandt andet ske ved at anlægge en natursti. Senere bygges en bålhytte i det øvre terræn, området indhegnes, og der etableres en natursatellit ude i søen.

Foto: Thisted Kommune

Gravemaskiner fra Sennels Entreprenør er lige nu i gang med at etablere en 1.300 meter lang stenmelsbelagt sti rundt om Tingstrup Sø. Undervejs passeres det fugtigste område og åen ved hjælp af en slags promenade.

Arbejdet er sat i gang af Thisted Kommune som et led i at skabe et naturskønt og rekreativt område lige nordvest for byens midte og i forlængelse af kolonihaverne.

Fra søen laves også gangstier til de nye boligkvarterer – Nørre Mølle og Australiavænget.
For at gøre området ved Tingstrup Sø mere tilgængeligt etableres der en parkeringsplads ved Over Engen.

Den retablerede sø vil udover at fjerne kvælstof også medvirke til klimasikring af Thisted by, ligesom der vil være store rekreative gevinster. Retableringen vil reducere kvælstofudledningen til Limfjorden med omkring 3.500 kg om året.

Et par heste beskuer gumlende de travle arbejdsmaskiner

Fik du læst:

Fik du læst:

Skal træer ikke udtyndes og vedligeholdes i Thisted?

Andre indlæg, du vil synes om:

Lukket for kommentarer