Sådan kørte busserne dengang i Thy, Mors & Salling

Anna Lise og Jørgen Vestergaard havde en god busforretning i Thy. Jørgens far, Marius, blev chauffør i 1937 og kørte frem til 1950, hvor han blev postkontrahent (Post-kontrahent, en. (jf. -kører; emb.) person (postholder), der if. kontrakt paatager sig befordring af post. Meddelelser for Postvæsenet.1893.35. ). Det var netop post, der blev kørt med først og fremmest, mellem Thisted og Nykøbing.

Jørgen engang i 60´erne foran en Leyland Bus

I 1939 købte Marius denne Bedford, men den kom til at stå i garage under hele krigen. Tyskerne skulle i hvert fald ikke have den, så han afmonterede alle fire hjul.

Jørgen foran en anden bus engang i 70´erne

Selv om ruten var en postrute, kunne der også medtages et begrænset antal passagerer, og dette antal var steget ganske væsentligt især efter færdiggørelsen af Vilsundbroen i 1939. Det forkortede turen til og fra Nykøbing meget.

Efter 1945 steg passagertallet, og det blev en rimelig god forretning at drive rutebilselskab. Det var i den tid, at sønnen, Jørgen, begyndte som chauffør, og han overtog forretningen 1965. I 1959 var der 15 daglige afgange mellem Thisted og Nykøbing. Der var flere ruteselskaber involveret, så der var stærk konkurrence.

En Vilsund-færge

Marius indså, at samarbejde skulle der derfor til, og dette videreførte Jørgen.
Han udvidede med bybusser i Thisted inklusive en hel del skolekørsel, og der var god og fornuftig økonomi over hele linjen.
Men det blev sværere og sværere at fylde rutebusserne til Nykøbing, fordi folk i tresserne begyndte at få råd til selv at eje en bil. Jørgen fandt råd for det og forlængede ruten fra Hanstholm til Skive, som han kaldt "Limfjordsruterne". Turistkørslen steg også, og da det offentlige gik ind i rutetrafikken, blev en del kørsel til kontraktkørsel for Viborg Amt.

Jørgen ophørte med at drive rutebilforretning i  1996, hvor Limfjordsruterne blev solgt til Pan Bus i Viborg. Pan Bus overtog også bybusserne i Thisted i 1999.
Jørgen solgte den sidste del af sin virksomhed til Hanstholm Turistfart, nu Hanstholm Rejser, og Arriva lægger tog til strækningen fra Thisted mod syd.

Anna Lise og Jørgen har haft mange oplevelser. Læs i morgen om et par udvalgte …

Fik du læst:

Fik du læst:

Med Arriva fra Thisted til Struer – men hvor længe endnu?

Andre indlæg, du vil synes om:

Lukket for kommentarer