Sådan kunne Thisted få større glæde af Søndre Kirkegård!

Søndre Kirkegård kunne være en meget velbesøgt oase mellem byen og fjorden med flotte, grønne, blomsterdækkede arealer med bord-bænkesæt og en meget smuk udsigt ud over fjorden.  Hvorfor slå græsset, som ingen reelt benytter? Hvorfor ikke nøjes med at lade stierne være tilgængelige og overlade græsarealet til insekterne? Stil bord-bænkesæt nogle steder, få kommunen til at udtynde buskads og træer og øvrig beplantning ned mod fjorden, så der blev udkig!

Danmark er i dag hjemsted for omkring 30.000 arter af planter og dyr, hvoraf en fjerdedel er truede arter, der kan ende med at forsvinde fra landet. Biodiversiteten er under global ændring med mange truede dyre- og plantearter. En FN-rapport fra 2019 konstaterer, at op til en million arter trues af udryddelse, og at aldrig før i menneskehedens historie er klodens dyre- og plantearter udryddet så hurtigt, som det sker nu. Biodiversitet er et fremtrædende ord. Det betyder dannelse af natur og ikke kulturnatur. Med andre ord: Lad det gro! Skab derved muligheder for sommerfugle, larver, kryb af enhver slags, samt sjældne fugle. Blomster vil gro op!

Et dejligt stykke natur lige syd for banegården …

… ligger velplejet og venter …

Søndre Kirkegård i Thisted mellem banegården og kystvejen blev taget i brug i 1857, og i 1870 blev Søndre Kapel bygget, hvor de fleste begravelseshøjtideligheder foregik fra. I dag bruges Søndre Kapel som redskabsrum. Den seneste begravelse blev foretaget i 1995, og siden 1992 har man ikke kunnet erhverve nye gravsteder.
Nu ligger det hen med store græsarealer. Til glæde for hvem? Vi taler så meget om biodiversitet. Her ligger et område, der næsten kalder på handling. Lad dog græsset gro!
Man skal naturligvis bevare adgangen til og området omkring de gravsten, der står der nu. De fleste har historisk værdi, og en hel del er faktisk smukke at kigge på.
Men græsset på de store arealer behøvede man ikke at slå. Hjælp dog naturen på vej!

Kirkegårdsleder Lea Jull Bagger Christensen svarer på THYpostens henvendelse:

"… Det er dejligt med input og gode ideer til vores arealer. Vi har et ønske om at gøre Thisted Kirkegårde attraktive og imødekommende for alle borgere, og her er borde og bænke en del af overvejelserne. Der er dog mange hensyn at huske i forbindelse med omlægning af kirkegårdsarealer, hvorfor processen ofte kan blive længere end ønsket …"

Forskellige faktorer gør, at processen varer lidt endnu, så thistedborgerne må vente endnu en rum tid - med tålmodighed!

En flittig ansat er i gang med at slå græsset. Hvorfor egentlig?

Det kunne sagtens gro af sig selv - med lidt hjælp

Naturligvis skal de tilbageblevne gravsten vedligeholdes, og adgangen til dem opretholdes. Men det behøver ikke at betyde, at alt græs skal slås! Samtidig kunne det medføre, at Thisted fik positiv omtale - igen!

Andre indlæg, du vil synes om:

Lukket for kommentarer