Sådan lander Nationalpark Thy i Vorupør (1. af 2)

Midt i Vorupør City ligger det nye Nationalpark Thycenter. Flot, pompøst, støbt i beton med vældige indgangsarme til at lede publikum rigtigt ind i bugen på hvalen.
Det er Danmarks første nationalparkcenter.
Nationalparkcentret ventes at blive officielt indviet efter sommerferien 2021. Her er målene for centret:
• Nationalparkcenter Thy skal årligt tiltrække 70.000 besøgende.
• Centret skal appellere og tiltrække bredt og populært i børn, unge og voksne.
• Formidlingen skal gennem udvalgte temaer berige, motivere og inspirere de besøgende videre ud i parken.
• Nationalparkcenter Thy skal have tilknyttet et korps af frivillige formidlere, som alle har været igennem nationalparkens kompetenceprogram.
• Centret skal have tilknyttet en frivillighedskoordinator, der sikrer styring, rammer og retninger for den frivillige aktivitet.
• Centret skal være bemandet og åbent for besøgende året rundt.

Indtil videre er der gratis entré. Men skilte henviser til, at frivillige donationer ikke er en hindring, og at man meget gerne modtager disse midler, der kan indgå i den pulje, der er med til at sikre vores kostbare thynatur.

Fakta

Det 700 m2 store velkomstcenter er bygget nænsomt ind i den eksisterende klit. Byggeprocessen ser nok voldsom ud, men klitten vil blive genskabt.

Bygningen rummer et 300 m2 stort formidlingsrum, hvor en landskabsmodel giver overblik over landskabets karakter, stier, byer, oplevelser og fortællinger. Centeret vil være åbent for besøgende langt det meste af året, og det søges at være bemandet med frivillige værter, – som det også er tilfældet i informationshuset på Stenbjerg Landingsplads og Lodbjerg Fyr.

Der er desuden nye offentlige toiletfaciliteter i forbindelse med nationalparkcentret, der vil være åbne døgnet rundt hele året.

Centeret huser desuden mødelokaler og kontorplads til nationalparkfondens bestyrelse og sekretariat.

I morgen ser vi nærmere på udstillingsfaciliteterne. En video forsøger at gengive lidt af stemningen fra den store model af det vestlige Thy med moderne video- og lysbilledkvaliteter, der er sjældne og meget attraktive.

Andre indlæg, du vil synes om:

Lukket for kommentarer