Sådan lander Nationalpark Thy i Vorupør (2. af 2)

I december 2013 vedtog bestyrelsen for Nationalparkfond Thy følgende vision:

Nationalparkcentret skal opleves som en attraktiv, levende og inspirerende indgang til Nationalpark Thy, der skal give besøgende lyst til at opdage nationalparkens unikke værdier.

Nationalparkcentret skal gennem viden om og formidling af nationalparkens natur, geologi og kulturhistorie styrke samarbejdet med aktører inden for undervisning, forskning, friluftsliv, turisme og erhvervsliv.

Nationalparkcentret skal desuden styrke det særlige lokale ejerskab og engagement og skal bidrage til en bæredygtig benyttelse og beskyttelse af Nationalpark Thy.

Den nyanlagte cykelsti, Vestkystruten (Danmarks nationale cykelrute 1), går lige forbi stedet, og ved landingspladsen i Nr. Vorupør er der ofte et mylder af liv. Placeringen henvender sig i særlig grad til de mange turister, der opsøger kystbyen. Her er et kulturhistorisk miljø ved landingspladsen, havbad, fiskehandlere, butikker og restauranter.

Centret byder også fastboende velkommen med en indretning, der gør det muligt at bruge faciliteterne året rundt til samlende aktiviteter om naturen.

Nationalparkcenter Thy har et samlet budget på 33 mio. kr. Det er støttet af Thisted Kommune (10 mio.kr.), A.P. Møller Fonden (8 mio.kr.), Realdania (3,5 mio. kr.), Augustinusfonden (3 mio. kr.) Nordea-fonden (3 mio.kr.), William-Demant (1 mio.kr.) og Sportgoodsfonden 1 mio. Støtteforeningen Nationalpark Thy har desuden bidraget med 1,5 mio. kr. gennem en indsamling, som 33 virksomheder, 24 foreninger og 173 privatpersoner har bidraget til.

Andre indlæg, du vil synes om:

Lukket for kommentarer