Sådan orienterer Frie Pensionister sig mod fremtiden

De frie Pensionister i Klitmøllerhar haft samtale om fremtiden med socialudvalgsformand Ida Pedersen

Fra tidligere generalforsamling, hvor det var tilladt at mødes flere end 10. Dirigenten fægter med armene.

Skipperlabskovs bagefter. Obligatorisk!

Lige en lille hilsen fra De frie Pensionister, hvor vi i bestyrelsen stadig er aktive, selv om vore fælles aktiviteter og udflugter ikke kan gennemføres. Vi har haft inviteret socialudvalgsformand Ida Pedersen til et møde om plejehjemsstrukturen, hvor vi fik præciseret mølboernes ønsker. Det væsentligste er, at vi igen får pladser på Klitrosen til de mølboer, der får behov for at komme på plejehjem.

Vi fik indblik i den rapport, PWC konsulenterne har udarbejdet for Thisted Kommune om behovet for ældreboliger i fremtiden i Thisted Kommune. Vi har gennemgået rapporten og efterfølgende indsendt nedenstående indlæg til debatten.
Ida Pedersen har naturligvis ikke lovet os noget, men hun har helt sikkert hørt de ønsker og behov, vi har fremført.

De frie Pensionister på camping

Borgerne i Klitmøller har tidligere vist et enormt engagement i form af frivilligt arbejde og fælles aktiviteter for ældre borgere i lokalområdet afholdt på plejehjemmet for både beboerne og udefra kommende. Vi mener fortsat, denne velvilje er tilstede, og at der blandt mølboerne er stort ønske om, at dette gode miljø kan genetableres, så man som ældre igen får tæt tilknytning til Klitrosen og aktiviteterne der. Der skal etableres lokaler til de aktiviteter, De frie Pensionister har i dag –gymnastik, vævning, billard, petanque, bankospil m.m. samt plads til nye aktiviteter, foredrag, underholdning o.l..

Det vil være et væsentligt aktiv i bekæmpelse af ensomhed og en stor fordel den dag, man ikke længere kan blive boende i eget hjem. Der er i øjeblikket eksempler på ægtepar, hvor den ene ikke længere kan blive boende i eget hjem og derfor anbringes på plejehjem i Vestervig, Sennels eller Thisted. For den tilbageværende er besøg af ægtefællen ofte en kæmpe udfordring og ødelæggende for livskvaliteten. Som tidligere nævnt var der før 2016 masser af aktiviteter på Klitrosen, som var det naturlige samlingssted for byens ældre; det var muligt at komme der og købe mad og spise sammen med beboerne, så interaktionen med øvrige ældre i Klitmøller var utroligt stor.Vi mener derfor, at der igen skal etableres somatiske pladser i Klitmøller, så de raske ældre kan bidrage med frivilligt arbejde og trivsel for beboerne på byens plejecenter.

På foreningen De frie Pensionister i Klitmøllers vegne: Jens Søndergaard (næstformand) og Bente Homann (formand)

Tilmeld dig borgermødet

Vi afholder et digitalt borgermøde under overskriften ”Fremtidens plejehjemsbeboere, hvem er de?”

Tirsdag den 9. februar 2021 kl. 15.00 – 18.00. Du kan tilmelde dig på linket herunder.

Tilmeld dig det digitale borgermøde

Andre indlæg, du vil synes om:

Lukket for kommentarer