Sådan starter en debat om fremtidens ældrepleje her i Thy

Sigurd Zweistein

Thisted Kommune har afholdt borgermøde om problematikken: ”Fremtidens plejehjemsbeboere, hvem er de?”

Helt grundlæggende er det nødvendigt at lave ændringer på ældreområdet. Der er behov for, at vi ser på alderdommen og ældreplejen i Thisted Kommune med nye øjne. Samtidig er det vigtigt at slå fast, at vi altid stræber efter de løsninger og tilbud, der sikrer thyboernes trivsel og giver øget livskvalitet.
Men er de ting, der udgør det gode liv for den enkelte, modstridende med en omstrukturering af ældreområdet?
Eller er der rent faktisk ting, der kan ændres - uden at vores livskvalitet bliver forringet?
Måske kan de ændringer endda give os et bedre liv, når vi bliver ældre?

 

Sådan skriver Thisted Kommune blandt andet som optakt til borgermødet:

"… I Thisted Kommune tror vi på, at livskvalitet hænger sammen med, at man føler sig som herre i eget liv, føler sig tryg og har gode relationer.

Når vi bliver ældre og får brug for hjælp, skal den hjælp være til stede. Den tryghed skal vi alle have.

Men vi har den opfattelse, at det ideelle for den enkelte er, at man forebygger, hjælper og støtter, så vi alle kan holde os raske så lang tid som muligt.

Hvis vi kan udskyde behovet for at flytte fra eget hjem, hvor man lever den tilværelse, man ønsker, så vil det være til gavn for den enkelte af os - og mindske presset på kommunens plejecentre.

Der er selvfølgelig både livsglæde og livskvalitet på plejecentrene, men det er vores opfattelse, at det ikke er en tilværelse, vi stræber efter. Det er et vilkår, vi affinder os med, når vores helbred ikke tillader os andre alternativer.

Derfor er den overordnede ambition i Thisted Kommune, at vi igennem fysisk forebyggelse, mental sundhed og alternative boformer skal hjælpe hinanden med at sikre, at vi kan leve det liv, vi selv ønsker og bestemmer over i længst mulig tid.

Måske kan det netop være løsningen på, hvordan vi både sikrer det gode ældreliv og et stærkt og robust plejesystem, der kan fungere som et sikkerhedsnet, når vi i sidste ende får brug for det …"

Ida Pedersen, S

Anne-Marie Dahl, fremtidsforsker

”Fremtidens plejehjemsbeboere, hvem er de?”

Efter at have budt velkommen til samtlige 97 tilmeldte, så vidt jeg kunne tælle, gav Ida Pedersen ordet til fremtidsforsker Anne-Marie Dahl, der fortalte inspirerende om det liv, der langsomt, men sikkert udvikler sig i forskellige andre retninger, end man umiddelbart skulle tro. Det, de unge foretager sig, smitter nemlig også af på de ældre på mange måder.

Men vi bliver også ældre og ældre og dermed flere og flere, hvilket igen giver myndigheder og politikere panderynker, for er der råd til alt det, som tårner sig op? Hvordan bør vi indrette fremtidens plejehjem? Ældrecentre? Olle-kolleområder? Kan noget af alt det gøres bedre, mere hensigtsmæssigt og alligevel holde økonomien på det fornuftige?

Anne-Marie ridsede herefter fire forskellige scenarier op for os. Til højre i overskuelig form; her nedenunder nuanceret. Klik for forstørrelse.

Fire scenarier: Øverste række viser det individualistiske, nederste det fælles. Venstre kolonne rummer fornuften, højre følelserne

– Vi vil tegne fire forskellige billeder af, hvordan fremtidens ældre kunne blive og således, hvordan fremtidens plejeløsninger derfor bliver.

– Metoden hedder scenarier. Megatrenden er det, vi kalder den mest sandsynlige udvikling. For ikke at blive forblindet ser vi også på den modsatte tendens. Verden er blevet mere global, men ser også nogle af de negative konsekvenser. Vil vi hellere det lokale end det globale. Er vi præget af følelser mere end af fornuft? Hvad er praktisk for mig? Hvad driver os mest? Er jeg individualist, eller vil jeg hellere fællesskabet? Mig, mig, mig eller os sammen? Følger vi med i det digitale tårn, eller vil vi stadig sætte pris på nærvær og fælles oplevelser ude i naturen?

– Disse fire scenarier er afprøvet mange andre steder i samme fora som her i Thisted, så det plejer at give en god mening at diskutere i.

Deltagerne i borgermødet var på forhånd inddelt i fire grupper og skulle således diskutere de fire scenarier. Det indgår nu i det videre arbejde, som kommune og politikere skal tage udgangspunkt i, når fremtidens ældrepolitik skal føres ud i livet. Vi holder øje med kommunens udspil.

Mona brokker sig over TV i TIDEN

Man kan mene, at det er godt, at der er kanaler for de unge og kanaler for de ældre. For eksempel viser TV2 Charlie programmer for mennesker, der er lidt oppe i alderen. Det kan være godt nok. Det er dejligt at se nostalgiske udsendelser, men hvis der kun er nostalgi til de ældre, mister de nutidsforbindelsen.

Derfor er det godt, at der er andre kanaler såsom TV2 News, der helt anderledes bringer debat om det, der lige sker her og nu.

Andre indlæg, du vil synes om:

Lukket for kommentarer