Her er den bedste udsigt over Hanstholmreservatet

Fra P-pladsen i Sårup er der anlagt en afmærket, bred, 500 meter kørestolsvenlig adgangsvej til en udsigtsplatform, hvorfra man har mulighed for storslåede naturoplevelser. Platformen er opført yderst på skrænten med frit udsyn til Hanstholm-knuden og med noget, der ligner 180 graders panoramaudsigt over den nordlige del af Hanstholm Reservatet, hvor der er adgangsforbud i fuglenes yngletid fra den 1. april til den 15. juli.

Fredag den 20. maj 2016 blev udsigtsplatformen i Sårup indviet. Ved indvielsen holdt daværende formand for Nationalparkfonden, Ejner Frøkjær, en tale og klippede snoren til åbning af platformen

Skrænten ved og arealerne neden for udsigtsplatformen er også botanisk interessant.
Havbunden i stenalderhavet i det nuværende Hanstholm Vildtreservat, Sårupskrænten og det bagved liggende land består af skrivekridt fra kridttiden (omkring 65 millioner år gammelt). Hanstholm Vildtreservats kalkbund er imidlertid gentagne gange blevet dækket af flyvesand.
Det samme gælder Sårupskrænten. Laget af sand på skrænten er ikke lige tykt overalt, og nogle steder stikker kalken op gennem flyvesandet. Dette giver ret forskellige levevilkår for plantevæksten. Hvor der er meget flyvesand (vest platformen) er naturtypen et surt overdrev. Der, hvor kalken ligger tæt på overfladen (øst for platformen), er naturtypen et kalkoverdrev. Nogle steder kan man imidlertid iagttage at vegetationen skifter fra surbundsplanter på tykt sanddække til typiske kalkplanter på tyndt sanddække inden for kort afstand, således at der er tale om en mosaik.
Ved foden af skrænten er der et slyngende vandløb med en mosaik mellem rigkær og vandløb.

Platformen er etableret i samarbejde mellem Naturstyrelsen Thy og Nationalpark Thy. Både for at give flere adgang til at nå ud til en spektakulær naturoplevelse og for at sikre, at oplevelsen også bliver mulig for kørestolsbrugere
Stedet er kendt som en god lokalitet, hvis man vil opleve og høre kronhjorte på de åbne vidder, se traner og høre storspoven eller være heldig at se en havørn i luften.

Klik for >

Klik for >

Læs i morgen om hvem, der regerer i reservatet

Andre indlæg, du vil synes om:

Lukket for kommentarer