Kommunalpolitisk borgerlig ufred! (2 af 2)

KlitPosten.dk har sat sig for at finde ud af, hvorfor de borgerlige partier i Thytinget (tidligere Thisted Kommunalbestyrelse) har så svært ved at samarbejde. Vi skal mange år tilbage, og derfor er forklaringen delt op i to artikler. Her følger artikel 2. Fik du ikke læst artikel 1, kan du klikke her.

I 1840 blev Thisted Havn anlagt, og for en stund blev der lidt fred blandt de borgerlige. Åbningen af Frederik VII’s Kanal ved Løgstør og udbygningen af vej- og jernbanenettet betød en opblomstring i handel og skibsfart. Ligeledes voksede en mindre industri frem i form af jernstøberi og skibsbyggeri. I 1829 oprettedes en sparekasse, og 1857 et sygehus. De to sidstnævnte er dog renoveret en smule siden oprettelsen. Fra 1801 til 1901 voksede befolkningstallet i byen fra 1.068 til 6.072. I 1900-tallet var tilvækstraten væsentlig mindre, omend industrialiseringen skabte økonomisk fremgang.

Mens industrien altså voksede, stod landbruget en smule mere i stampe. De første traktorer begyndte dog så småt at vise sig i halvtredserne og med dem det industrialiserede landbrug.

Alligevel kunne Venstre og Konservative ikke helt blive enige om retningen af Thy. Industri? Landbrug? Turisme? Uddannelse? Rekreation?

Den diskussion tog fart, da Thy Nationalpark fødtes. Nu var der endnu mindre jord til landbrug, og mens V syntes, at de industrielle erhverv blev tilgodeset, syntes K omvendt, at der slet ikke blev nok afsat.

En dag kom en borgerlig politiker til at spilde noget varm kaffe ned over en anden borgerlig politiker fra det modsatte borgerlige parti, og så gik det helt galt. A mente, at B gjorde det med vilje, og omvendt mente B, at A havde bredt sig så meget, at et kaffespild var uundgåeligt. Det eskalerede, da A påstod, at B lugtede af komøg, mens B på sin side gjorde gældende, at A havde mølkugler i ærmet og havde haft det, lige siden Kong Hans havde noget at skulle have sagt.

Derfor har vi i dag en situation, hvor V og K ikke kan forliges.

Andre indlæg, du vil synes om

Lukket for kommentarer