Sjørring Skole eller Hanstholm Skole?

Sjørring Skole (klik på billedet for hjemmeside)

Hanstholm Skole (Klik på billedet for hjemmeside)

Thisted Kommune har bestemt, at Klitmøller Friskole hører under Hanstholm Skoledistrikt. Det er en beslutning, der er overtaget fra den gamle Hanstholm Kommune i 2007.
Og nu kommer problematikken.
Tæt på 80% af Klitmøller Friskoles forældre ønsker, at deres børn skal fortsætte på Sjørring Skole, viser en grundig undersøgelse, som en arbejdsgruppe har foretaget.

Klitmøller Friskole (Klik på billedet for hjemmeside)

Information til videbegærlig elev

Man har besøgt skolerne i Hanstholm og Sjørring og der fået grundig indsigt i de to forskellige skoler, og efterfølgende har arbejdsgruppen sendt spørgeskemaer ud til forældrene:

Der er i undersøgelsen afgivet svar på vegne af 116 børn, der primært er tilknyttet dagplejen i Klitmøller (12,9%) samt Klitmøller Friskole og Børnehus (75,8%). Sekundært af forældre til børn, der benytter andre tilbud.

På spørgsmålet om, hvor forældrene ønsker deres børn skal gå i skole, er svaret tydeligt:

  • 5,2% af forældrene har planlagt at indskrive eleverne i Hanstholm Skole fra 7. klasse
  • 62,1% har planlagt Sjørring Skole.
  • 25,9% af forældrene har ikke taget stilling på nuværende tidspunkt, – hvilket jo ikke er unaturligt, når vi har spurgt forældre, hvor børnene er helt ned til dagplejealderen.
    På spørgsmålet om, hvilket skoledistrikt Klitmøller fremover bør tilhøre, er svaret endnu tydeligere:
  • 79,3% ønsker Sjørring Skoledistrikt
  • 6,9% ønsker Hanstholm Skoledistrikt
  • 12,9% af forældrene har svaret ”Ved ikke” til spørgsmålet.

 

Se henvendelsen til Thisted Kommune

Hvorfor vil forældrene hellere til Sjørring, og hvorfor synes kommunens politikere, at det er en dårlig idé?

Klitmøller Friskole har behov for tryghed blandt forældrene, erkender Kamilla Mischa Jacobsen fra arbejdsgruppen. Hun repræsenterer forældrene.
– Friskolen bør have en naturlig og nødvendig tilgang til forældrenes ønsker. Følger skolen ikke disse, kan den risikere, at de vælger andre skoler, hvilket medfører principielt bekymringer for Klitmøller Friskoles fremtid. Skolen vil principielt ikke blande sig i, om det skal være Hanstholm eller Sjørring, men det er altafgørende at lytte til os forældre.

Læs om afgørelsen i Thisted Kommunalbestyrelse.

 

 

Casper Søe, LA

Søren Kanne Zohnesen, V

Der er lidt koldt i Klitmøller

Første 7 punkter på dagsordenen til i aften

– Medlem af Thisted Kommunalbestyrelse, Casper Søe Larsen, hvorfor går du ind for et nyt skoledistrikt, hvor Klitmøller kommer til at høre under Sjørring?
– Principielt mener jeg, at borgerne bedst selv ved, hvad de vil. Kan det lade sig gøre, ser jeg ingen grund til at gå imod. I Klitmøller lukkede kommunalbestyrelsen folkeskolen i ´11, og nu er man på vej til endnu engang at hindre mølboerne i at vælge den folkeskole, de helst vil have deres børn i.
– Vil det ikke koste for meget, hvis man ikke fastholdt skoledistrikterne?
– Vi snakker om 200.000, hvis der skal laves en klasse mere på en folkeskole. Jeg tror, vi har de penge i budgettet.
– Men i næste måned kommer der måske et ønske fra en anden lokalitet, hvad gør I så?
– Det tror jeg ikke. Jeg vil da ikke bare lade mine børn skifte skole, hvis der kom et andet skoledistrikt. Vi skal sørge for, at enhver folkeskole i kommunen er så god som den bedste; det må til enhver tid være målsætningen.
– Og hvad nu, hvis forældrene bare fortsat sætter deres børn i Sjørring Skole i maj måneds 6. klasse?
– Sådan er det frie skolevalg jo.

– Medlem af Thisted Kommunalbestyrelse, Søren Kanne Zohnesen, hvorfor går du imod nye skoledistrikter?
– Det kan være uheldigt at sige ja til et forslag, der kunne medføre, at andre også ville have ændringer. Skal vi så igen sige ja, fordi der er et ønske? Det vil ødelægge politikernes muligheder for styring.
– Man kunne tage hele kommunens skoledistriktsplan op?
– Det, mener jeg ikke, bør ske nu. Det er ikke så forfærdeligt længe siden, at det var oppe. Selvfølgelig kan jeg godt se, at mølboerne i dag i højere grad vender sig mod Thisted, end dengang de var en del af Hanstholm Kommune. Men er der et flertal i kommunalbestyrelsen for at se nærmere på det, gør vi selvfølgelig det. Det vil vise sig på kommunalbestyrelsesmødet.
– Du er jo folkevalgt i Hanstholm. Har det slet ikke indflydelse på dit nej?
– Det mener jeg ikke selv. Jeg er sat til at varetage hele kommunens tarv, så det prøver jeg på, sagligt og ordentligt.
– Til sidst: Er der et skisma mellem på den ene side det frie skolevalg, og på den anden side kommunens faste skoledistrikter?
– På en måde, ja. Det frie skolevalg gælder forsåvidt kun, hvis der er plads i den pågældende skole. Udløser man en hel klasse mere, afvises det. Sådan gælder det ikke, hvis en elev inden for samme distrikt møder op; så skal der etableres en klasse mere.

I aften er der kommunalbestyrelsesmøde, hvor punktet er på dagsordenen. Det bliver spændende at se, hvordan medlemmerne forholder sig til det faktum, at forældrene helt lovligt omgår skoledistriktsbestemmelserne ved at indmelde deres børn i 6. klasse. For eksempel i maj måned. Så har de nemlig ret til at fortsætte i 7.

KlitPosten.dk følger op på mødet.

Andre indlæg, du vil synes om

1 Kommentar

  • Der er da vist en lille fejl i artiklen – der står: “Klitmøller Friskole hører under Hanstholm Skoledistrikt”, men det er vel hele Klitmøller og ikke kun friskolen, der hører under Hanstholm skoledistrikt. Jeg går da ud fra, at ikke ALLE skoleelever i Klitmøller går i Klitmøller friskole, der er da vist også nogle, der har valgt Thorsted friskole. 😉