Vi har to problemer

1. Thy taber terræn

Hanstholm udvikler på havnefronten på forskellige måder med forskellige fremragende initiativer. Klitmøller er en landsby i så stor fremgang, at den snart må betegnes som en by i Thy-ligastørrelse.
Men -på et punkt går det skidt med Thy. For befolkningstallet går kun nedad, fra næsten 50.000 til nu 43.000. Og kurven fortsætter, hvis vi ikke gør noget. Letbane er der ikke noget af. Efterskoler lukker. Større virksomheder flytter til udlandet. Hvorfor kan vi ikke finde ud af at udnytte lufthavnen i Tved? Hvornår etablerer Lego eller Danfoss en afdeling i Thy? Hvornår bliver Moderniseringsstyrelsen flyttet til Thy? Og - næsten det værste - Thisteds  2. divisionshold trænger til at rykke op!

2. Visse praktikpladser mangler

Det er synd for Hans Kongelige Højhed, Kronprins Frederik, at han ikke for længst er blevet konge. Han bliver jo ikke yngre! Hvad ligner det, at moderen bare sidder der år efter år og regerer? Ved hun ikke, der er noget, der hedder Ældre Sagen?
En oplagt mulighed er naturligvis at oprette en praktikplads til kronprinsen, hvor han kan øve sig og tage svendeprøven! Men hvor finder man et land, der er passende i størrelse og med en venlig befolkning?

Det gamle Rådhus er måske den flotteste bygning i Thy og kan bruges repræsentativt

… og her er løsningen:

THYland er naturligvis sagen og bør erklæres som frikommune i så høj grad, at det i de næste fire år kan fungere som et midlertidigt kongerige! Ganske vist en filial af det store, men alligevel stort nok til praktik.

Hans Kongelige Højhed ville være godt tjent med THYland! Enhver, der skal i nyt job, har behov for at prøve sine noder og unoder af, og det gælder naturligvis også en konge. Han skal lære. Lære at begå sig. Lære at holde taler, der ikke bare muntert handler om egen opdragelse. Der er altså meget nyt i et nyt job!

Lønnen i praktikperioden er steget på det seneste, så den side af sagen er i orden. Samtidig mangler vi en kendt og elsket personlighed til at lede og forlige os thyboer her i Thisted og dermed sikre hele Thy fremgang.
Vi skal derfor tilbyde Hans Kongelige Højhed den ledige stilling som konge af Thyland. Ta´ den, mor!
Men hvad med grundloven, hvad med den danske stat? Det rejser unægteligt mange spørgsmål …
Folketinget laver bare - igen - en slags pandemilov, hvor Thy får samme status som Grønland og Færøerne. Selvstændighed med samme tilskudsmuligheder. Det betyder, at vi blot fortsætter som hidtil - i en begrænset periode på fire år.

Kong Frederik den 10. får det gamle rådhus i Thisted Centrum at bo i med den skønne udsigt ned over det smukke nationalparkgrønne JP Jacobsen-center, hvor dronning Mary kan shoppe, og han skal regere sammen med Thytinget, der skal erstatte den gamle kommunalbestyrelse. Her vil THY-Tinget træffe alle love og bestemmelser, der kommer til at gælde i Thy, og de skal sidde i rundkreds midt på Store Torv.

Her kunne de vedtage motorvej fra Oddesundbroen til Vejlerne via Thisted med afstikker til Hanstholm, lufthavnen genåbnet og - egne fiskekvoter naturligvis efter aftale med Løkkefonden og EU. Eller hvem det nu er, der har med det at gøre.
Kommer der ydre fjender, hippier og den slags, til Thyland, vil vi drage nytte af historien. Vi har tidligere kunnet forsvare os, da vi var teutonere, og vi kan hurtigt få fat i et par fiskere, der måler fire meter over skulderen, og vi har en masse jernstænger.
Kroningen skal foregå på Store Torv af borgmester Niels Jørgen (der herefter bliver statholder), hvor Hans kongelige Højhed skal stå oppe på altanen og hyldes!

Thy er ikke bare en sten i havet …