Artikel: Sct. Hans i Klitmøller

To vakse og modne sælgere uden for Æ Redningshus. Ham til venstre sælger vand, mens ham til højre sæger øl.

 

Sct. Hansaftenen i Klitmøller forløb fredeligt og roligt. Ja, hvad ellers? Der er ikke nævneværdige rocker- og indvandrerbander i Klitmøller, højst et par pensionister, der rømmer sig. Men vinden var omkring 12 sekundmeter og gjorde aftenen til en stormende oplevelse. Rasmus Fejerskov nævnte vinden som sin bedste ven. Til surf er den uovertruffen. Han omtalte også kort heksene.

I 1692 blev den sidste heks brændt på bålet. Heks? Næ, en kvinde, ikke heks, måtte lade livet på en frygtelig måde. Se heksetesten sidst i artiklen og find ud af, om du er en heks. NB! Kun for kvinder!

Lovgivning om hekse

Allerede Jyske Lov fra 1214 omtaler hekse. Det var et emne, der vedblev med at være i lovteksterne helt op til Danske Lov i 1683. Nedenfor er gengivet nogle af de paragraffer, der blev brugt til at finde og dømme hekse efter.

Den Kalundborgske Reces 1576 (Frederik den 2.)
Artikel 8.
”Da det tit og ofte blevet befundet, at de som er blevet dømt og henrettet, har været uskyldige. Da ingen uskyldige skal tages af dage før den endelige dom er afsagt, vil vi, at der herefter skal forholdes således, at når Kirkenævn har dømt nogen, som er anklaget for trolddomssager, da skal den, som er dømt ikke straks henrettes, men tilbageholdes, indtil sagen har været for Landstinget og landdommerne bedømt den og enten dømme det det tidligere Kirkenævn at være ved magt eller at være faldet.”

Forordning af 1617 (Christian den 4.)
Afsnit 2:
”Hvad angår rigtige troldfolk, som har indgået aftaler med Djævelen, eller som omgås ham, med dem skal der dømmes efter loven, mens de som indlader sig med sådanne folk og vover at lade sig betjene af disses trolddom, skal straffes på deres hals uden al nåde.”

Afsnit 3
”Og for at vores alvorlige vilje og påbud bedre kan blive overholdt til Guds ære, byder Vi på det strengeste alle vore befalingsmænd og ridderskab såvel som bisper, provster, præster, borgmestre, rådmænd, fogeder og alle andre, som er offentligt kald og embede, at de hver efter deres forhold, så snart de bliver bekendt hermed, angiver, tiltaler og lader straffe alle de, som vores forordning omtaler, hvis de ikke selv vil stå Os til ansvar for at være sådanne folks medskyldige og være enige med dem.”

Danske lov 1683 (Christian den 5.)
Artikel 9:
”Befindes nogen Troldmand, eller Troldqvinde at have forsvoret Gud oc sin hellige dåb og Christiendom, og hengivet sig til Dievelen, den bør levendis at kastes på ilden og opbrændis.”

Heksen på toppen af Sankt Hans bålet er forholdsvis ny. For ca. 150 – 200 år siden, og endnu længere tilbage, blev der brændt bål og blus uden heks. I de seneste år har der været stigende debat om heksefigurens afbrænding.

De første heksefigurer begynder at dukke op i slutningen af 1800-tallet i større østjyske byer. Her var det ikke til Sankt Hans, men til Valborg aften, at afbrændingen fandt sted. Ét af de første Sankt Hans fester, hvor man  både har sunget “Midsommervisen” og brændt en hekse-dukke skal være afholdt blandt Jelling-seminarister omkring år 1900.

Heksetest

Kan du svare ja til følgende, er du en heks.

Kan du skabe dig om til en trebenet hare?

I folketroen støder man på fortællinger om hekse,
der har skabt sig om til et dyr. Det er tit en hare, og ofte med tre ben. Tre-benede dyr er lidt “mistænkelige” i traditionen.

Er du bange for stål?

I sagnenes verden er hekse meget bange for stål. Især en saks, der er lukket op er slem. den danner også korsform.

Kan du fjernmalke?

Man mente, at hekse kunne malke andre folks køer ved fx at hugge en kniv ind i væggen. Når heksen “malkede” knivskaftet, fik hun mælk fra fx naboens ko.

Kan du flyve på en kost?

Transportmidlet behøver ikke at være en kost. En ovnrage kan også bruges.

Kan du lave magi?

Det er ikke nok at kunne fx et gammel husråd. Det skal være ægte, skadevoldende magi, der fx gør andre folks dyr syge…

Har du et modermærke?

Modermærker og lignende kan være tegn på et sted, hvor en lille hjælpe-djævel har suget næring fra dig.

Svarer du ja til alle seks, ja, desværre! Så er du en heks ifølge folketroen.

(Fra Nationalmuseet)

I øvrigt kunne man både få mad fra Chrissy og fra 11i11.

 

Andre indlæg, du vil synes om

Satire: Pensionister med gode ideer til Thy Rock

 

Imanuel og Abelone er fra bestyrelsen i foreningen “De musikglade hippipensionister” og har lige læst en ung mands forslag til regelændringer.

– Lige så snart vi læste den unge mands forslag til ændringer hos Thy Rock, blev Abelone og mig enige om nogle andre forslag, siger Imanuel. – De unge skal ikke bestemme alting, som vi gjorde, da vi var unge.

– I disse år er der ingen ekstra fordele i at være pensionist. Når der i Folketinget uddeles penge til danskerne, er der nul kroner til os. Derfor må det vel være os undt, at vi nyder lidt god musik uden al det rabalder, de unge vil have.

REGLER, nuværende og  for os pensionister

1. MAD OG DRIKKE
Mad og drikkevarer må ikke medbringes. Vores billetpriser er baseret på at mad og drikkevarer købes på pladsen. Forsøg på indsmugling medfører bortvisning.
1. MAD OG DRIKKE
Se, da synes vi, at mad og drikkevarer gerne må medbringes i en madkurv med rød-hvid ternet dug og en meget kold flaske snaps eller to, hvis man skal være i flere timer.  Inde på pladsen skal der i forvejen være opstillet havestole og små borde og parasoller, der både kan afbøde regn og sol.

2. ARMBÅND
Hvis pladsen forlades, og du vil ind igen samme dag, skal du købe et armbånd. THY ROCK tilbyder et gratis PLUS 18 års armbånd til alle unge over 18 år. Fås ved SSP Teltet.
2. ARMBÅND
Hvis pladsen forlades, er det, fordi vi skal hjem og have en morfar. Vi kommer ikke igen.

3.NARKO
Vi har nul tolerance overfor narko af enhver art. Vi anmelder ethvert tilfælde af indtagelse eller besiddelse af narko. Ved mistanke om at en gæst er narkopåvirket, skal denne medvirke til en narkotest / drugwipe.
3. NARKO
Enig. Der må være nul tolerance over for narko. Kun alkohol i rigelige mængder bør tolereres, da det er bedre at være fuld end skæv. Vi ved ikke helt, hvorfor det er sådan.

4. DYR (INKLUSIV HUNDE)
Det er IKKE tilladt at medbringe dyr på pladsen.
4. DYR (INKLUSIV HUNDE)
Nemlig. Det er ikke tilladt at medbringe dyr på pladsen. Fido må blive hjemme.

5. HANDICAP-HJÆLPERE
Har du behov for at have en handicaphjælper med på pladsen, kan der købes “handicaphjælper-billetter” til halv pris. Disse billetter bestilles via hp@thyrock.dk – oplys navn og adresse, så sender vi billetten pr. post sammen med en faktura.
5. HANDICAP-HJÆLPERE
Der skal være udvidet adgang for kørestole og rollatorer og gangstativer. Pladsen bør forbedres med store træplader, så den er jævn. Toiletter for hver 50 meter. Sosuassistenter og hjemmehjælpere og plejepersonale skal stå parat på pladsen.

6. KONTROLLØRER
Vores kontrollører har øverste myndighed på pladsen. Du skal følge de instrukser de giver dig. Ved slagsmål på pladsen bedes du søge væk fra stedet.
6. KONTROLLØRER
Vi behøver ikke kontrollører. Vi følger naturligvis de instrukser, arrangørerne giver. Ved slagsmål på pladsen overgiver vi os med det vuns.

7. BØRN OG UNGE PÅ PLADSEN
Vi opfordrer til at der ikke er børn og unge på pladsen efter kl. 20.00. Efter kl. 24.00 er der ingen adgang for unge under 18 år i Eventteltet.
7. BØRN OG UNGE PÅ PLADSEN
Vi mener bestemt ikke, at børn og unge under 60 skal have adgang til pladsen. Hvorfor skulle de da også det? De var ikke unge i 68, de gik ikke i ned-med-atomkraftoptog, de var ikke med til at starte Thy-lejren for at gå nøgne rundt og ryge hash og lave kærlighed og ikke krig og kan derfor næppe have nogen viden om hippitiden som vi andre.

8. OVERNATNING
Vi har ingen mulighed for at tilbyde overnatning på selve festivalpladsen. Vi henviser derfor til campingpladserne i området. Kontakt turistkontoret for yderligere oplysninger.
8. OVERNATNING
Overnatning sker hjemme. Vi gider ikke ligge i telt og den slags. Mange af os kan ikke engang bøje sig så langt ned heller. Og dem, der kan, kan aldrig mere komme op og ud af det telt.

9. PUBLIKUM
Stagediving og crowdsurfing er forbudt og vil medføre bortvisning fra festivalpladsen. Det er ikke tilladt at bære rygmærke eller anden ens beklædning.
9. PUBLIKUM
Stagediving og crowdsurfing er ikke noget, vi kender til. Vi kunne ikke drømme om at rejse os op fra stolene. Dengang vi gik til pigtrådskoncert, skreg pigerne bare. Tre dage efter kunne de stadig ikke sige et ord. Det var en skøn tid.

10. Musik

Vi vil kun høre musik fra overlevende orkestre som Swinging Blue Jeans, Manfred Mann, Suzi Quattro, Peter Belli, The Defenders og Freddie Heimweh med Junge, komm bald wieder.


Det forlyder, at sponsoren, Royal Beer Senior, er med på ideen.