Dennis Defekt: Slut med 70% dårlig opdragelse inden 2030

Dennis Defekt er journalist og meningsindehaver. Hans holdninger er ikke altid flot velbegrundede, men han giver udtryk for centrale problemstillinger. Læseren bedes ryste på hovedet, smile bredt, irriteres eller blive vred, men engageret journalistik og meningshaveri udløser en slags reaktion. Dennis påstår selv, han er borgerlig med venstreorienterede holdninger hen over midten.

Klimakrisen skal klares op til 70% senest 2030, har regeringen og et flertal i Folketinget vedtaget. Et forslag om bedre sprog er allerede vedtaget. Et forslag om afskaffelse af dialekterne er på bordet. Men det standser ikke her.

Mangel på god opdragelse er en alvorlig fare for vores fællesskab overalt på jorden. Den er direkte skyld i overbefolkning og dermed hungersnød. Derfor har regeringen fremlagt et lovforslag i Folketinget: Mængden af folk med dårlig opdragelse skal mindskes med 70% inden 2030.

Ja, ja, det er et stort mål og måske uopnåeligt, siger Mette Frederiksen, men hvis bare Danmark går foran, vil alle vende sig i beundring mod os, hvilket er meget vigtigt for vores og især regeringens selvforståelse, og vi vil for alvor vinde markedsandele på det økonomiske område.

Alene meddelelsen fra Danmark har fået de øvrige europæiske lande til at klappe i hænderne, afbryde almindelige tv-udsendelser for at bringe nyheden og øjeblikkeligt træde sammen i de respektive folkelige forsamlinger. I skolerne rundt omkring er man begejstret. "Hvis Folketinget bestemmer, at det nu skal være forældrene, der opdrager deres børn og ikke skolen, er vi nået langt", udtaler en erfaren skoleleder sig.

Danmark skal reducere sin DO (DårligOpdragelse) med 70 procent (i forhold til i dag) inden 2030 og være DOfri i 2050. Det besluttede et bredt flertal i Folketinget sidste år. Formålet er at forbedre samfundet - bredt.

DOrådet er nu kommet med en ny rapport, der foreslår en række tiltag, som kan gøre det muligt at reducere DO.

Fakta
Hvad er DårligOpdragelsesrådet?

DOrådet er et ekspertorgan nedsat af Folketinget, men som derudover er politisk uafhængigt.

Rådets opgave er at komme med forslag til, hvordan man omstiller til det såkaldte forældreopdragelsessamfund på en måde, der i vid udstrækning bevarer den danske konkurrencedygtige velfærd uden at generere social ulighed især i udkantsdanmark, hvor alt for mange unge kører ulovligt på knallert, fordi de aldrig fik den gode opdragelse.

Det skriver rådet i en pressemeddelelse.

Den gode nyhed er, at det ifølge ekspertorganet både er muligt og ikke uoverkommeligt dyrt at gennemføre DOomstillingen.

»[Det er] muligt at nå 70 procents reduktion af DO, uden at omkostningerne slår bunden af dansk økonomi,« siger formand for DOrådet og dekan ved Maastricht University School of Business and Economics Peter Møllgaard i pressemeddelelsen.

Omstillingen vil ske og kunne mærkes bredt i hele det danske samfund, og udgifterne til den vil stige frem mod 2030, svarende til 1 procent af Danmarks BNP, ifølge rådet.

Ifølge Folkeskolen vil det betyde, at brugen af en skolebaseret opdragelse vil blive godt 100 kroner dyrere pr. måned for forældrene. Det vil i følge forslaget være lærerne, der afgør, om en bestemt elevs forældre skal pålægges DOafgift. Lærerrådsformand S. Dideriksen er allerede i gang med at udarbejde regler, der kan retlede lærerne.

– For eksempel svarer man læreren igen på et usagligt grundlag, kan læreren allerede her hejse et gult kort for forældrene. At være direkte næsvis skal koste 100 kroner pr. måned straks her og nu.

»Hvis man siger 70 procent, så er man også nødt til at finde virkemidler, der kan sikre, at vi kommer den vej. Og et af de generelle virkemidler, der kan have effekt på tværs af samfundet, er en indfasning af en DOafgift, sådan som folkeskolen foreslår«, siger Peter Møllgaard til Politiken.

Kommunalbestyrelsen samlet til overvejelser af, om der er dårlig opdragelse i Thy

Kommunalbestyrelsen samlet til overvejelser af, om der er dårlig opdragelse i Thy

Det, mener de ikke, der er.

 I Thy er der ingen slinger i valsen. Her opdrages stadig på god, gammeldags facon, og både Torsten og Simon har kæmpet meget for, at Thy ikke omfattes af DOrestriktionerne.

Der er dog forskellige opfattelser i Folketinget. Simon Emil, der ikke har skiftet parti siden sidst, mener, at jyder har svært ved opdragelse.
–  Forældrene tillader stadig de unge at køre ræs på udborede knallerter, bare fordi farmand også gjorde det, da han var ung. Sådan noget kan vi ikke sidde overhørig.
– Det er vel ikke alle jyder, det drejer sig om?
– Jeg har godt hørt, at i Thy mener de noget andet. Men så læser vi da bare politirapporten Var der ikke noget med, at politiet har nuppet et usædvanligt højt antal knallerister med udborede, tunede, digitaliserede knallerter, der kunne køre 180?

Vincent er godt opdraget. Her folder han ligefrem hænderne i taknemmelighed.

Peter derimod kan forvente en stigning i DO-afgifter

Især højrefløjen er helt med på den hårde linje mod DO (Dårlig Opdragelse).

– Det er en ren vindersag, synes Pape den Første. – Vi mener hos de konservative klart, at det, vi dengang var imod, går vi i dag varmt ind for. Derfor vil vi stemme for forslaget med den betingelse, at spanskrøret igen indføres i folkeskolen. Det vil komme bag på mange, men har tidligere ført til seriøse overvejelser hos den ramte. Samtidig medfører det er slags frirum for læreren, der kan komme af med opsparede frustrationer over en undervisning, der måske slog lidt fejl.

– Det mener vi også, siger den radikale Morten Østergaard, der lige er svømmet fra Sprogø til  Endelave - helt i tråd med de konservatives holdning.

EUs øvrige medlemslande er fulde af lovord om det danske initiativ. Hertil siger Ole fra Bruxelles, at godt nok vil Folketingets beslutning koste danskerne adskillige skatteforhøjelser, og godt nok vil de tiltag, regeringen har annonceret, højst kunne føre til en reduktion på 0,2% DO, men det er hensigten, der skal tælle. Ikke resultater.

Fik du læst:

Fik du læst:

Dennis Defekt: Dialektkrisen skal klares 70% inden 2030

Andre indlæg, du vil synes om:

Lukket for kommentarer