“Vi skal have lavet en helt ny plan for Klitmøller” lød det i 2018

Den 12. februar 2018 fremlagde Thisted Kommune på Hotel Limfjorden de næste 12 års planer.

Et interessant spørgsmål fra salen gik på Klitmøllers særlige status som vækstområde. Hvordan stillede kommunen sig til det?
Her svarede Plan- og miljøchef, Marianne Davidsen Galsgaard, at byen i høj grad trængte til en ny planlov, for den gamle var i den grad forældet.
– Det er svært, medgik hun. – Klitmøller ligger så tæt på fredede områder, på Nationalparken, på havet, på kysten, så …
– Vi skal have lavet en helt ny plan for Klitmøller!
Hvad er det så blevet til, spørger KlitPosten.dk her i juli måned halvandet år senere.
Marianne Davidsen Galsgaard er gået på velfortjent sommerferie, men planlægger Jens Phillip Petersen vil gerne løfte et slør.
– Vi er enige om, at byplanvedtægten fra 1976 overhovedet ikke er tidssvarende længere, så derfor arbejder vi meget hårdt på at forny den. Vi er i øjeblikket fem planlæggere, og vi regner med at fremlægge et forslag til politikerne i løbet af efteråret.
– I den nye lokalplan skal der tages hensyn til både byen Klitmøllers identitet og til udvidelsesmulighederne. Vi arbejder med at overskue antal af helårsgrunde kontra fritidsgrunde. Samtidig skal vi se på befolkningsfremskrivningen. Varer fremgangen ved for Klitmøller, eller kommer der en afmatning? Vores bud på ny helhedsplan for Klitmøller vil naturligvis også tage udgangspunkt i den nuværende helhedsplan og byfornyelsesprojektet med blandt andet foreningsvejens udvidelse.
– I øjeblikket er et område på den gamle campingplads ved Vangvej i udbud. Det tidligere blev som bekendt underkendt, fordi lejeboligerne blev for dyre.
Arbejdet med at forny Vangsåvej med mere sikre muligheder for gående og cyklende vil blive påbegyndt efter sommeren. I bunden af artilen her finder du links til alle relevante dele for byen Klitmøller på Thisted.dk.

Klik på billedet for Thisted Kommunes hjemmeside

Klik på billedet for Thisted Kommunes hjemmeside
Her finder du kommunes hjemmeside med planen: Klik!
Sådan er Klitmøller opdelt i kommuneplanrammer. Klik på et punkt og få yderligere informationer om Klitmøller:

Andre indlæg, du vil synes om:

Lukket for kommentarer