Mikronyheder: Hvordan parkerer vi på hvilke p-pladser?

Hanne Havgasse er  journalist med speciale i fruentimmerstof. Hun kommer fra en lovende skuespillerkarriere, men så kun hulhed og tomhed alle vegne. Hun er både feminist og maskulinist og forsvarer begge køns ret til at være her.
Hun er berygtet for sit temperament, så pas på med at modsige hende!

Hendes mobil ringede, og derfor måtte hun standse, for man må jo ikke snakke i mobil under kørsel

Eksempel på en bil, der er for stor til en almindelig personbilbås

… Nogle parkerer langt fra forreste linje, selv om det ville give bedre plads til dem bagved …

Der er mange måder at parkere på. Tydelige skilte har ikke altid den positive effekt, myndighederne håber. Hvis man lige skal holde, og standsning og parkering er forbudt, gør det vel ikke så meget. Har man en bil, der er for stor til én p-plads, må man tage to i brug.

Parkeringsregulativ for Thisted Kommune:

  • Det er tilladt at standse og parkere med højst 2 hjul på fortov og rabatter inden for byzoner, hvis det ikke er til fare eller ulempe for trafikken på fortovet. Det samme gælder motorcykler.
  • Lastbiler, busser, autocampere (køretøjer med totalvægt over 3500 kg) samt påhængskøretøjer osv. må i tidsrummet kl. 19-07 kun parkere, hvor det er tilladt med særlig afmærkning.
  • Motorcykler må parkere på almindelig p-pladser uden tidsbegrænsning (dog ikke handicappladser).
  • Påhængskøretøjer med en totalvægt på op til 2000 kg. kan dog parkere på vejene i 24 timer med mindre, der er skiltet imod det.
  • Ved overtrædelse af denne bekendtgørelse pålægges afgift.

Parkeringsregulativet blev godkendt af Kommunalbestyrelsen den 25. november 2014 og med samtykke fra Midt og Vestjyllands politi.

En parkeringsafgift

for at parkere ulovligt på offentlig vej er 510 kr. Hvis du parkerer ulovligt på en handicapparkeringsplads eller foran en port, bliver bøden fordoblet til 1020 kr.

Såvel Thisted Kommune som Politiet kan fremover pålægge en parkeringsafgift på samme bil hver gang, der er gået 24 timer. Dog kan der højst pålægges tre parkeringsafgifter for samme overtrædelse. Hvis du holder ulovligt på samme sted i flere dage i træk, kan du altså få op til 3 parkeringsafgifter.

… andre parkerer uden for striberne, her en lastbil set forfra …

… og bagved. Hvad gør man, hvis bilen er for stor til en normal p-bås?

Hvis dit køretøj er havareret, enten på grund af uheld eller teknisk fejl, og det ikke kan fortsætte ved egen kraft eller på forsvarlig vis, anses køretøjet for at være parkeret efter 18 timer. Det vil sige, at du har 18 timer til at få fjernet bilen. Derefter skal du overholde de regler, der i øvrigt måtte gælde på stedet.

Hvis der er en udkørsel fra en cykelsti, der løber langs kørebanen, må du hverken standse eller parkere mindre end 5 meter før denne udkørsel. En cykelsti-udkørsel er typisk udformet som en rampe ned fra cykelstien.  Hvis cykelstien krydser kørebanen, gælder standsnings- og parkeringsforbuddet 5 meter på begge sider af den krydsende cykelsti, altså både før og efter.

Fik du læst:

Fik du læst:

Om parkering i smalle båse og dermed problemer med at komme ud af bilen uden at ridse naboens

Andre indlæg, du vil synes om:

Lukket for kommentarer