Ledelsen for KlitPosten.dk har aftalt fusion med ledelsen for THYposten.dk. Uanset hvilken af de to adresser, du benytter, vil du få den samme netavis, som du plejer.

– Hvad er det for en fusion, vi snakker om?
– KlitPosten.dk har sit udgangspunkt i Klitmøller og startede i december 2017 på opfordring og med støtte af Yvonne og Mikael Konradsen, fortæller chefredaktøren. – Artiklerne måtte gerne være aktuelle, lokale og humørfyldte eller bare med en smule lune. Sprogligt blev der lagt vægt på dansk med få engelske udtryk og en efter dansk retskrivning korrekt stavning og tegnsætning.

Her er det højtidelige øjeblik, hvor bestyrelsen for THYposten.dk får overrakt den gyldne rejsebåndoptager, da fusionen omsider er kommet i stand.
Fra venstre Ægyptens håndboldambassadør i Thisted, Pyra Midestein, en taxachauffør, August Von Autostein, der har hentet båndoptageren hos Harald Nyborg, Zweisteins svigersøn, golf- og rollespilleren Donald Goldhairstein, samt radiosports- og floskelspecialisten Jamenaltsaastein, der udtalte, at det var fuldstændig vanvittigt og megasindsygt, at ægypterne ikke fik skovlen under danskerne i semifinalen ved håndbold-VM.

– Er der nogen fremtid i at stave korrekt, sætte korrekte tegn og bruge dansk i den moderne engelsk-sprogligt påvirkede verden?
– Nej. Det var hverken dengang eller i dag ret moderne at stave og sætte tegn rigtigt. Man bliver jo nærmest hånet for det i vore dage, hvor den slags i lettere tilfælde giver hovedrysten og i sværere tilfælde verbale overfald på Facebook. Man skulle næsten tro, det er den ældre generation, der står i vejen for ungdommens sproglige nyskabelse. Som det nok altid har været. Da jeg var ung, fik vi da De og Deres og Dem afskaffet undtagen over for de kongelige, forstås.
– Når vi så oven i købet insisterer på at finde danske ord i stedet for engelske, er vi da helt i skoven. Så til dit spørgsmål: Nej, der har ingen fremtid for sig.

– Er det grunden til fusionen med THYposten.dk?
– Nu nærmer du dig noget. THYposten.dk er endnu ældre, men har samme sproglige interesse. Hertil kommer, at THYposten.dk har et meget finere formål: Den vil slå et slag for THY som det bedste sted at bo i hele Danmark; den vil slå et slag for at bevise, at thyboer er lige så gode som andre danskere, ja, - i nogle tilfælde endda bedre. Tænk bare på, da vi fik besked på at lukke kommunen ned i november 2020 af hensyn til faren for coronasmitte! Det turde man ikke indføre på vestegnen. Politikerne tør også fortsat undlade at bygge motorvej i THY. Man tør fortsat holde vores lufthavn lukket. Selv under stærkt pres formår man at holde færgetrafik ude fra Hanstholm - indtil videre. De gæve holmboer nægter at give op. Men på flere punkter opper Thisted Kommune sig. Thyboer er ikke døgenigte! Igen anvendes gammeldags udtryk.

– Det var en meget lang fortælling …

THYposten.dk er indstik i KlitPosten.dk, der er indstik i THYposten.dk, der er indstik i …

Vi trænger i den grad til at få kulør på dagligdagen i den værste krise, der har ramt os siden besættelsen.

THYposten.dk og KlitPosten.dk … To adresser, men samme netavis.

Af Thyboer, om Thy og thyboer, fra Thy og thyboer til Thy og thyboer.  Store og små positive indslag om det, der sker i Thy eller det, der sker uden for Thy, men som har interesse for thyboer. Nogle af os er tilflyttere, de fleste er født her og vokset op her og lever deres liv her.

Artiklerne er forskellige. Nyheder, gammelheder, nogle fiktive, andre nede på jorden; de må gerne være glade, humoristiske, livfulde indslag fulde af håb og tiltro til fremtiden! Alt er relativt, hvilket vil sige, at alt relaterer sig til skribenterne på avisen. Deres personlighed er styrende for indhold, sprog, fantasi.

 

Den fusionerede netavis´ logo

Den fusionerede netavis´ logo på en behagelig baggrund af Klitmøller og Vesterhavet i solnedgangens sidste seværdige stråleglans en varm sommeraften. Publikum klapper og råber: Frem med instruktøren!

Sigurd Zweistein stiftede THYposten.dk allerede i 1905.
Men da man ikke havde internet dengang, blev det ikke til mere.
Zweistein var langt forud for sin tid, idet landeendelsen dk heller ikke fandtes.
Billedet er taget under coronanedlukningen. Frisørerne måtte ikke ordne folks hår.
Det ville skade folkesundheden, hævdedes det.

Sigurd demonstrerer her, hvorfor THYposten.dk er en relativ god netavis: Det arbejde tog sin begyndelse i starten af 1900-tallet og kulminerede i 1905, da han publicerede en række artikler i et tidsskrift for fysik. Blandt andet udgav han en artikel, der introducerede hans berømte formel: E=mc2. I kort form betyder formlen, at energi (E) og masse (m) kan bytte plads. Energi kan fastholdes i stof med en masse, og den energi kan senere udløses, nemlig her i 2021 med fusionen mellem THYposten.dk og KlitPosten.dk.
Sigurd er meget gammel, men kan stadig bruges på redaktionen! Han siger også, at E-et i ovenstående formel egentlig hører hjemme som sidste bogstav i hans efternavn. Han gider bare ikke lave det om.