Skoledistriktsændring nedstemt

Tirsdag aften den 29. januar diskuterede Thisted Kommunalbestyrelse punkt 7 på dagsordenen.

Punktet indeholdt en anmodning fra en gruppe forældre fra Klitmøller Friskole, der ønsker en ændring i skoledistrikterne, så Klitmøller kommer til at høre ind under Sjørring i stedet for Hanstholm. Læs mere her.
Efter en lang debat stemte medlemmerne: 14 gik imod ønsket, 11 var for. Der var ingen partidisciplin, så enhver stemte efter egen overbevisning.
Blandt de 14, der var imod ønsket, var Søren Kanne Zohnesen - som eneste venstremand. De andre fra V var nemlig for og syntes, man burde lytte til en stor gruppe som denne fra Klitmøller Friskole:
– Jeg synes dog, man bør se skoledistrikterne i et højere perspektiv som noget mere overordnet, så hvis der opstår en bredere debat om skoleforholdene her i kommunen, vil jeg være parat til at tage sagen op igen. Men både jeg, hele den konservative gruppe og socialdemokraterne minus Preben Holler mener nok, at enkelte ønsker kan stå i vejen for en mere langsigtet politisk styring.
– Vi kan ikke som valgte politikere stå og svaje snart i den ene, snart i den anden retning. Denne sag er nu parkeret og afsluttet.

Preben Holler fra socialdemokraterne:
– De har lavet et stykke flot arbejde i udvalget, og så synes jeg også, at de skal tilgodeses. Befolkningssammmensætningen i Klitmøller har jo ændret sig de sidste 10 år; tilflyttere kommer fra øst og orienterer sig mod øst og forestiller sig ikke en strækning mod nord på 12 kilometer uden beboelse som noget særligt naturligt.
– Desuden er der det element, at børnene naturligvis gerne vil følges ad! Nu har de gået seks år på Klitmøller Friskole sammen i lyst og nød, og de vil selvfølgelig helst fortsætte i 7. klasse med de venskaber, de har derfra!
– Jeg har i øvrigt selv gået på Hanstholm Skole og tænker tilbage på den tid med stor glæde! Men det var som sagt også en anden tid med et andet tilhørsforhold til Hanstholm. Et tilhørsforhold, de fleste mølboer nok ikke har længere.
– Hvordan har du det med at være eneste socialdemokrat, der stemte for?
– Det har jeg det da godt med. Vi har ikke partidisciplin på samme måde som i Folketinget.

Lidt tankevækkende, at Søren som venstremand stemmer sammen med den socialdemokratiske gruppe, mens Preben som socialdemokrat stemmer sammen med Venstre. Kommunalpolitik er ikke landspolitik! Noget andet er, at man kan gætte på, at nogle skoler har et stramt budget og måske mangler elever, så hvis skoledistrikterne ændres, vil det gå ud over nogle skoler, hvilket kan afholde politikere fra at ændre på distrikterne. Men det er løse gæt.
Et knapt så løst gæt vil være, at forældrene i Klitmøller Friskole fortsat vil benytte Sjørring Skole som overbygningsskole, so oder so, og det vil formentlig på et tidspunkt tvinge kommunalbestyrelsen til at se overordnet på skoledistrikterne i hele kommunen.

Kommunalbestyrelsens beslutning

For flertalsbeslutningen i Børne- og Familieudvalget stemte:
Jørgen Andersen, Peter Uno Andersen, Morten Bo Bertelsen, Preben Dahlgaard, Lene Kjelgaard Jensen, Mette Kjærulff, Peter Skriver Nielsen, Torben Overgaard, Ida Pedersen, Ib Poulsen, Jane Rishøj, Per Skovmose, Ulla Vestergaard, Jens Kr. Yde og Søren Kanne Zohnesen.

Imod stemte:
Henrik Gregersen, Preben Holler, Kaj Kirk, Joachim P. Kjeldsen, Peter Larsen, Jens Otto Madsen, Esben Oddershede, Niels Jørgen Pedersen, Casper Søe-Larsen, Peter Sørensen og Kristian Tilsted.

Der arbejdes ikke videre med sagen.
Fraværende i Kommunalbestyrelsen - 29. januar 2019:
Henning Holm

 

Andre indlæg, du vil synes om:

Lukket for kommentarer