Mødrehjælpen Thisteds generalforsamling

Butikken i Vestergade fra tiden lige før åbningen

Bestyrelsen sad samlet under generalforsamlingen

Torben Juul-Olsen, Conny Juul-Olsen, Anne Marie Vogt. Bagerst: Nina Engholm Schousgaard, Helle Sjøgreen, Lily Thorsen

Generalforsamlingen afholdtes i Frivillighuset i Thisted, der er beskyttet med flere dørkoder. Selv om alle medlemmer var blevet instrueret, havde flere af dem besvær med at taste koden og komme ind. Dem, der var kommet ind, stod i de åbne vinduer og hånede dem, der skulle have flere forsøg med kodelåsen. Vedtægterne nævner ikke noget om, at man ikke kan deltage i generalforsamlingen, hvis man skal bruge fire adgangsforsøg, men det blev diskuteret indenfor, om der ikke burde være sådan en regel. Forslaget faldt dog med den enkle begrundelse, at kvinderne alle var mødre i en vis forstand, og dem skal man jo hjælpe.

Generalforsamlingen kom i gang, og dagsordenen blev styret af en energisk og vågen 71-årig dirigent.

Formand Torben Juul-Olsen aflagde beretning, hvori han udtrykte tilfredshed med indsatsen fra de 34 frivillige, herunder dem fra bestyrelsen, der alle havde ydet en stor indsats i lokalforeningens tid fra åbningen den 9. november 2018.

Regnskabet viste et underskud for 2018 på kroner 18.000; et forventeligt underskud, idet man i landsforeningen Mødrehjælpen ikke opererer med afskrivninger. Det betyder, at hvor man normalt ville afskrive for eksempel et kasseapparat over tre år, gør man det her straks. Ellers bruger man sandelig de mest moderne bogføringsprincipper! Lokalforeningerne skal følge landsforeningen.

Heldigvis er der tilflydt foreningen donationer fra flere sider, blandt andet fra Bornerup, foreningen HAV, Lions Club og nogle private givere. På den måde er der meget at gøre godt med her i 2019. Budgettet ligger pænt lavt; der opereres med en ugentlig butiksomsætning på bare 4.000 kroner.

Torben Juul-Olsen og Lily Thorsen samt suppleant Vigga Søndergaard blev genvalgt, mens Agnethe Madsbøll blev nyvalgt.

Revisorerne Karl Aage Drengsgaard og Britta Lemvigh blev ligeledes genvalgt.

Der var intet at diskutere under eventuelt, selv om formanden henledte opmærksomheden på det for ham meget vanskelige i, at samtlige øvrige medlemmer af bestyrelsen var kvinder. Måske forventede han ynk og klap på skulderen for at holde ud, knokle af sted og holde mødrefanen højt. Måske forventede han tavshed og en stille feminin beklagelse over, at ikke flere mænd var interesseret i at stille op.

Hans indlæg afstedkom blot et klassisk, sopranøst, østrogen- og bodegarungende latterbrøl fra de "milde kvinder, hvor har de magt".

 

Andre indlæg, du vil synes om:

Lukket for kommentarer