Golfbanen fornyes i disse år

Formand Svend Eriksen byder velkommen til den ordinære generalforsamling i Nordvestjysk Golfklubs lokaler i klubhuset. Som sædvanlig er rummet fyldt til sidste plads, hvilket får formanden til at indrømme i sin beretning, at bestyrelsen pønser på at flytte generalforsamlingen til større lokaler uden dog at afsløre hvor. Hvad med Jyske Bank Boxen i Herning, hvis der skal være plads nok? Det er imponerende med så mange medlemmer, der viser deres interesse for den 48 år gamle golfklub.

– Der er mange af jer, der er lidt bekymrede for, hvordan det egentlig står til her i klubben. Det ved jeg, for jeg har flere gange hørt: Har vi råd til alle de forandringer, vi går og laver? Alle de maskiner, er det noget, I har styr på? Tørken med vanding døgnet rundt, slår det ikke bunden ud af økonomien? Og hvad med medlemstallet, går det ikke bare lige nedad?

– For det første: Kontingentet stiger ikke her i 2019!

– For det andet: Antal medlemmer siger ikke altid noget om indtægten fra kontingenter. Det kommer lidt an på, om det er juniorspillere eller seniorer, der betaler. Medlemstallet er som alle andre steder faldet; i 2017 869 medlemmer, der sidste år faldt til 853. Vi er 16 medlemmer færre! Alvorligt, men ikke katastrofalt. Medlemsindtægten var 2017 3,8 mill., i 2018 3,83 mill. Altså 30.000 mere i indtægt.

– Med hensyn til vandingen på banen sidste år. Vi havde middelhavstemperaturer i næsten hele juli måned, og desværre gjorde varmen, at der kom færre green-feespillere over hele landet! Det var overraskende. Men ikke her i vores klub. Vi var en de meget få klubber, der havde grønne fairways, takket være vandingsanlægget. Derfor: De større vandingsudgifter blev modsvaret af højere green-feeindtægter end budgetteret.

– Og baneforbedringerne? Alt det nye, der er lavet og det nye, der stadig venter, er betalt! Alt er betalt! Nemlig med vores opsparing. Så bekymr jer ikke!

Formanden retter en tak til hele personalet for det engagement og den energi, der er blevet lagt for dagen gennem hele året.

Regnskabet bliver godkendt, især fordi det forventede underskud på kr. 174.000 faktisk kun bliver på 56.000.

Bestyrelsesmedlem Thora Nielsen trækker sig efter 10 års flid og ihærdighed, og hun får anerkendende ord af formanden. Han efterlyser i hendes sted dels en person med forstand på økonomi, dels gerne en kvinde, og begge dele opfyldes med Lis Immersen, der har været direktør i Sdr.-Hå Sparekasse og selv står frem og fortæller om sine kompetencer; hertil hører golfen ikke helt endnu, mener hun.

Hun nyvælges.
Der er genvalg til tre andre fra bestyrelsen, og mens stemmerne tælles op, er der kaffe og dejlig hjemmebagt kage. Det noteres, at der kun er ét stykke kage til hver. Sådan en kage fortjener anerkendelse for eksempel ved, at der minimum burde være tre stykker til dem over 70.

Vedtægterne nævner intet om suppleanter. Bliver et medlem ukampdygtig, vælger bestyrelsen selv en suppleant blandt medlemmerne.
Måske kunne man bede om, at bestyrelsen præsenterede sig selv før formandens beretning, selv om man kan finde dem alle på hjemmesiden med billede og det hele. Alligevel kunne der i den stuvende fulde sal godt befinde sig nogle af de 42 nye klubmedlemmer, der ikke kender alle bestyrelsesmedlemmer - endsige de ansatte.
Generalforsamlingen slutter i god ro og orden, og dirigenten, Peter Sørensen, kan tilfreds afslutte den.  Klik ind på hjemmesiden NVgolf.dk.

Andre indlæg, du vil synes om:

Lukket for kommentarer