Indtryk fra Klitvands generalforsamling

Formand Ole Ryltoft bød velkommen, og forsamlingen startede med at mindes nyligt afdøde Jens Kanstrup fra Vester Vandet med et minuts stående stilhed. Ole nævnte bevæget hans store 40-årige indsats, heraf en hel del i det vandværk, vi nu har i Klitmøller.

– Hvor er det dejligt at se så mange her i aften, fortsatte Ole. – Desværre har de endnu flere oppe i Blokhus Vand, nemlig 199. Her var vi oppe på 188, men nogle afbud gør, at vi ikke når det tal. Så vi ligger stadig på andenpladsen. Endvidere har vi fundet, at datoen her var fin, fordi vi så kan dele telt med Klitmøller Sommerfest.

Her lød der kraftige klapsalver som anerkendelse for, at Klitvand fulgte med tiden og samtidig tog hensyn til pengepungen. Belært af historiens erfaringer var vi flere deltagere, der havde taget godt med tøj på til årets generalforsamling. Under den store fest i 2017 var det inde i teltet koldere end snapsen og udenfor vådere end øllerne, og dagen efter var der en hel del sygemeldinger.

I aften var der nærmest hedetur i teltet, så min sidemand betroede mig, at næste gang kom han i shorts.

Derefter gik generalforsamlingens dagsorden i gang med Tonny Vangsgård Graversen som dirigent.

Formandens beretning var præget af stor tilfredshed med klitvandet. Han nævnte flere, der så snart de havde hørt mistænkelige klukkelyde, straks satte sig i kontakt med Klitvand. Hver gang havde mandskabet fundet en graverende fejl og sparet os alle for store udgifter i form af spildt vand.

Ole fremhævede også den gode beslutning om at nedfælde en vandledning i traceen, hvor fjernvarmen er ført fra Thisted til Klitmøller. Vandledningen føres helt til Thisted, og så er det jo ret smart at lægge den ned i den samme grøft og på samme tidspunkt som fjernvarmeledningen.

Hans beretning blev vedtaget af forsamlingen, selv om der intet står i vedtægterne om, at generalforsamlingen skal vedtage beretningen.

Nå, den tror du ikke på?  Så læs lige vedtægterne  for Klitvand her.

Regnskabet blev fremlagt af kasseren, Martin N. Andersen, der som sædvanlig gjorde opmærksom på det også i år lidt uforståelige i, at der ikke må være overskud. Men små sjove bemærkninger lykkedes det ham at få os til at forstå, at der var lagt meget arbejde i at undgå et overskud eller underskud.

Regnskabet blev godkendt af forsamlingen, for det står der faktisk i vedtægterne. Læs dem, hvis du heller ikke her tror på mig.

Forsamlingen lyttede meget opmærksomt.

Så var der valg af ét medlem til bestyrelsen.

Mens stemmerne blev talt op, dekreterede dirigenten spisepause. Mens folk kastede sig over sildebordet, kastede stemmetællerne sig over stemmesedlerne. Morten Sørensen, blikkenslager fra Vester Vandet, blev snævert valgt.

Under eventuelt var der flere, der rettede en tak til bestyrelsen. En fortjent tak, for det lød til, at de tager hånd om de vandproblemer, der måtte opstå.

Formanden sagde tak til forbrugerne og bestyrelsesmedlemmerne og henstillede til, at man fortsatte den gode indstilling med øjeblikkeligt at rette henvendelse til Klitvand, hvis man hører mistænkelige kluk i jorden.

Bouf Stroganoffen smagte særdeles godt, og indtil flere af deltagerne - så jeg - bevægede sig op til madbordet flere gange. Ikke en ret for veganere …, der var ingen grønsager.

Bestyrelsen i de ens mørke mafia-lignende jakkesæt havde endelig tid til at kaste sig over mad og drikke sammen med os andre. Nyvalgte Morten sidder midt i billedet i en grå bluse. Da han foreløbig kun er hang-around, kan han ikke få en mørkebrun jakke lige med det samme. Bemærk dirigentens lyseblå skjorte. Han er ikke medlem af bestyrelsen forstås.

 

Andre indlæg, du vil synes om:

Lukket for kommentarer