Skibningsbådens generalforsamling

Diskret nævner vi ikke fraværet af lokal øl

Forrest den flotte husstandsomdelte brochure

Der er en god og afslappet stemning

Bestyrelsen modtager forsamlingens anerkendelse

Der serveres ikke skipperlabskovs, og det er fint for deltagerne. Øl og vin og trekantede franskbrød med pålæg nydes!

Mine Odder, formand for foreningen "Foreningen til bevarelse af Skibningsbåden i Klitmøller", tager ordet i denne stærke og lidt særegne forening for flytning af en 119 år gammel båd.
– Velkommen til vores første ordinære generalforsamling! siger Mine.

Bestyrelsen præsenteres heller ikke på denne forenings generalforsamling og følger dermed trenden hos alle de andre foreningers bestyrelser. Vi ældre med efterhånden forholdsvis mindre RAM i pandelapperne må nøjes med at se ud, som om vi kender hver og en og ved, hvem der sidder.

Jan Krogh bliver dirigent og konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt indvarslet. KlitPosten.dk tror ikke nogensinde at have  oplevet en generalforsamling, der ikke var lovligt indvarslet. For så har dirigenten den tunge pligt at erklære den for ikke-lovlig, og så må deltagerne gå hjem. Uden mad og drikke. Formodentlig.

– Det er gået fremad med antallet af deltagere, det kan vi se her i aften, siger Mine under beretningen. – Vi vil jo gerne have båden tilbage til Klitmøller, fordi den er en del af historien.
– Det er et stort arbejde, vi er i gang med. Brochuren er delt ud til hele Klitmøller. På de 14-15 bestyrelsesmøder har vi diskuteret meget med andre foreninger, som kunne være os behjælpelige med flytningen af båden. Lystfiskerforeningen, Museet, Nationalparken, myndighederne for at nævne nogen, og alle har været positive.
– Vi siger tak for hver en krone, man frivilligt har doneret til projektet. Vi kan dermed snart gå i gang med et forprojekt. Det er nødvendigt, hvis vi skal have de store fonde til at træde til.
Peter Sand overtager her: – Lystfiskerforeningen har lovet at gå ind i samarbejdet, og det ser jo fint ud. Ét firma skal lave den kommende bygning, et andet skal tage sig af indmaden. Det essentielle er at indrette det hele efter forholdene her i Klitmøller. Godt nok med moderne monitorer og den slags, men det skal indpasses Klitmøller, både historisk og nutidigt. Skibningsbåden skal være med til at fortælle Klitmøllers historie! Og gerne på en ny måde.
– Projektet når formentlig i omegnen af 5-6 millioner! Så bestyrelsen går umiddelbart efter generalforsamlingen løs på opgaven.
Peter Sand fortæller om Den Tranformative Landsby.

Niels Jørgensen aflægger stolt et regnskab med et overskud på kroner 93.596. Han afslører, at Thisted Kommune har tænkt sig at give kroner 100.000. Bornerups Fond har sponseret brochuren, mens et større beløb stammer fra en nu nedlagt fond.
Kontingentet foreslås uændret til 100 kroner.
Bestyrelsesvalget giver genvalg til Bjarne Bak Pedersen og Ulla Frost og nyvalg til Jan Krogh.
Suppleanter bliver Svend Åge Frost og Freddy Holler.
Som revisor genvælges Nils Høvring.

Under eventuelt siger Mine tak til Tage Grønkjær og Frede Kristensen. Der bliver udtrykt opbakning til tankerne om, at den nye bygning skal flugte de nuværende huse.

Et par andre indlæg handler om, at Lystfiskerforeningen er helt på linje med bestyrelsen og opfordrer til fortsættelse af det gode samarbejde og gerne vil tages med på råd, når planerne er så langt fremme, at det er lige før, bygningen bliver tegnet færdig. Der lyder ros til bestyrelsen for et stykke flot og ret anseligt arbejde.
– Det har været ualmindeligt godt arbejde, vi har haft i bestyrelsen, og mig bekendt er ingen gået hjem og hylet bagefter, siger Mine og ser sig om.
Ingen tør protestere, så vi får ikke at vide, om nogen af de andre har hylet - bare lidt.

Der er udarbejdet en folder og omdelt i hele Klitmøller i forbindelse med projektet Skibningsbådsflytning til Klitmøller fra Hanstholm, hvor den ikke længere kan være på Fyret. Læs SkibningsbådenBBP med tilføjelser august 2018

Læs om foreningen på Facebook!

 

 

Andre indlæg, du vil synes om:

Lukket for kommentarer