Borgermøde om lokalplan Stågbak

Thisted Kommune havde inviteret til borgermøde om lokalplanen for Stågbak.

Du kan finde kommunens hjemmeside om lokalplanen her. Kort fortalt drejer det sig om 15 parceller, der allerede i byplanvedtægt fra 1977 blev godkendt som område for helårsbeboelse.

Bo Fink var en af mødedeltagerne.
– Vi har et helårshus op til området, som vi bruger som fritidshus, og vi er her ret meget. Derfor har vi interesse i det her, og jeg har da også nogle ændringsforslag. Adgangsvejen og stierne er ikke det mest hensigtsmæssige i forslaget.

Tømreriet var repræsenteret af Christian Schiønning Madsen, der ejer nogle af grundene. Han redegjorde for de fine muligheder, der er for at bygge både pænt og diskret og i takt med tiden og henviste til flere af sine tidligere huse.

Alle 15 huse i lokalplanen skal overholde farvevalget, som er sort og hvid. Hvide mursten og sort tag. På billedet ses eksempler, der er hentet andetsteds fra.

 Klik for større billede

Oversigtsplan over de 15 parceller, hvor ingen må være større end 700 m2. Ingen af husene må heller overstige koten 13, 5 meter, og der må ikke opføres hegn eller rækværk eller plantes hæk mellem parcellerne.

Rådgiver Merethe Odgaard var med til at besvare de mange spørgsmål fra salen.

Tina Bach måtte stå for skud, da der for alvor gik hul på de kritiske spørgsmål. Nogle af spørgsmålene handlede om, at Klitmøller er et sted, folk gerne vil bo, netop fordi der er "grønne åndehuller" i byen, og Stågbak er et af disse. Flere af røsterne erkendte, at når byplanvedtægten var vedtaget sådan i 1977, var der ikke noget at gøre. Man skulle jo ellers tro, at noget menneskeskabt kunne ændres, hvis man ville.

Tina Bach kom dog aldrig op i det røde felt, men bevarede roen.

Ad denne smalle sti, Stågbak, er det meningen, at al trafik til området skal komme. En del borgere var temmelig utilfreds med det forslag og mente, at Turbak var mere relevant til formålet:

Her er vejen både bredere og med asfalt. Tina Bach mente nok, at den del af forslagene ville blive overvejet nærmere, selv om der var vanskeligheder med højdeforskellene.

Ligeledes var der kritik af stisystemet, som flere beboere fandt uhensigtsmæssig. En enkelt havde sin private p-plads på den kommende sti og mente, at stien her var lagt uden for området, hvorfor den slet ikke havde gyldighed.
Andre gjorde gældende, at stierne var lagt sådan, at de nuværende sommerhusejere meget vel kunne risikere pludselig at kunne blive overbegloet af tilfældige forbipasserende. Der var indslag om, at  klitbeskyttelsen var ude af kraft, idet stiforslaget nærmest indebar, at folk bare så ville vade op over klitterne i stedet for at benytte de sædvanlige adgangsstier ned til stranden.

De ansatte fra kommunens tekniske forvaltning sagde pænt tak for i aften, og nu er der høring frem til 13. juni, og i den tid kan man indsende kritik og forslag til udvalget. Klik her.

Se den endelige vedtagelse 12. november 2018 her.

 

Andre indlæg, du vil synes om:

Lukket for kommentarer