Lokalplan for Stågbak vedtaget

Selve teksten til lokalplan 8-006 Stågbak - Tuerbak, Klitmøller blev vedtaget af Klima-, Miljø-, og Teknikudvalget den 12.11.2018 og kan læses ved at klikke her.

Hovedændringerne er reduktionen af antal boliger fra 15 til 12, og denne beslutning har således taget højde for indkomne forslag i offentlighedsfasen.

Her er ændringerne formuleret:

På et oversigtskort ses det tydeligere. Her betegner 3 og 4 på kortet desuden et gennemgående grønt areal, som også er en ændring fra tidligere forslag.

 

 

 

 

 

Derimod er forslaget om at bruge Tuerbak som ene adgangsvej ikke imødekommet, men der ændres dog, så de 3 østligste parceller får adgang fra Tuerbak. Også i stisystemet, som fik en del kritik på borgermødet i maj, laves der om. Der står i lokalplanen:

Ad. - §8.3 Stier Ændringer efter offentlighedsfasen
Foreslåede trampestier er fjernet fra den endelige lokalplan, dels af hensyn til potentiel
indbliksgener til omkringboende og dels af hensyn til markfirben.

 

 

Selve højden af tagene varierer:

 

 

 

 

 

 

Sådan bliver det så. Læs om borgermødet 25. maj her.

Andre indlæg, du vil synes om:

Lukket for kommentarer