Parkeringsreglerne i Klitmøller

På kortet ses det eneste parkeringssted i Klitmøller, hvor der er tidsbegrænsning, nemlig på landingspladsen. Her er der 2 timers p.

I følge "Parkeringsregulativ for Thisted Kommune", vedtaget og godkendt af Kommunalbestyrelsen den 25. november 2014 og med samtykke fra Midt og Vestjyllands politi, så kom ikke her, må man i Klitmøller parkere med 2 hjul på fortov, hvis det ikke er til fare eller ulempe for trafikken. Man kan altid diskutere, om det i højsæsonen med tæt trafik er til fare at holde sådan på den kombinerede fortov og cykelsti. Når den er vandret kombineret, og der dermed ikke er adskilt cykelsti og fortov, må biler gerne parkeres med to hjul på fortovet.

Men det står fast, at køretøjer over 3.500 kilogram samt påhængskøretøjer kun i tidsrummet 19-07 må parkere, hvor det er tilladt med særlig afmærkning. Og en sådan findes ikke i byen. Det gælder hele byen inden for byzoneskiltene. Altså ikke kun på p-pladserne. Uanset ankomsttidspunktet skal en autocamper eller køretøj over 3.500 kilogram altså forlade parkeringen klokken 19.00. Ser du en autocamper holde på landingspladsen efter 19.00, er den sandsynligvis lettere end 3.500 kilogram og må derfor lovligt holde der som andre personbiler.

Læs regulativet grundigt, inden du sætter Jaguaren:

Parkeringsregulativ

for Thisted Kommune:

  • Det er tilladt at standse og parkere med højst 2 hjul på fortov og rabatter inden for byzoner, hvis det ikke er til fare eller ulempe for trafikken på fortovet. Det samme gælder motorcykler.
  • Lastbiler, busser, autocampere (køretøjer med totalvægt over 3500 kg) samt påhængskøretøjer osv. må i tidsrummet kl. 19-07 kun parkere, hvor det er tilladt med særlig afmærkning.
  • Motorcykler må parkere på almindelig p-pladser uden tidsbegrænsning (dog ikke handicappladser).
  • Påhængskøretøjer med en totalvægt på op til 2000 kg. kan dog parkere på vejene i 24 timer med mindre, der er skiltet imod det.
  • Ved overtrædelse af denne bekendtgørelse pålægges afgift i forhold til færdselsloven paragraf 121 og 122.

Parkeringsregulativet blev godkendt af Kommunalbestyrelsen den 25. november 2014 og med samtykke fra Midt og Vestjyllands politi.

Her ses, hvilke veje der sneryddes.

Der er p-skilte i Klitmøller!

Ved Splittergab og Trøjborg er der en del p-pladser. Men i følge regulativet er der også her begrænsninger på parkeringen: Lastbiler, busser, autocampere (køretøjer med totalvægt over 3500 kg) samt påhængskøretøjer osv. må i tidsrummet kl. 19-07 kun parkere, hvor det er tilladt med særlig afmærkning. Og der er ingen særlig afmærkning ved Splittergab eller ved Trøjborg for den sags skyld.

Andre indlæg, du vil synes om:

Lukket for kommentarer