Generalforsamling Klitmøller IdrætsForening

Overskudsvarme fra fjernvarmen i græsset kan få gang i yogaen

Lotte Løndal

Fra KIFs storhedstid. Øverst fra venstre: Henning Enoksen, Knud Lundberg, Karl Åge Hansen. Nederst: Garrincha, Uwe Seeler og Pelé .

Det hyggelige klublokale er stort nok til at rumme deltagerne til generalforsamlingen

Bandereklamer

Formand Lotte Løndal gav på årets ordinære generalforsamling en god beretning om det forløbne regnskabsår 2018 og udtrykte glæde over en fin sæson. Førsteholdet forblev i serie 2, mens andetholdet rykkede ned i serie 5. Desværre. Indtil videre træner Lars Hyldahl i stedet for Torbjørn Larsen fra Vorupør.
Pænt overskud til sommerfesten mellem 30.000 og 35.000, sikkert båret af det gode vejr.
Lotte har været formand i 15 år og bestyrelsesmedlem i 17 og er nået frem til ikke at ville genopstille.
Stor opbakning trods kønnet. – I starten lidt kamp, men de accepterede mig hurtigt.
Med sin ihærdighed og stædig insisteren på klubbens ve og vel har Lotte opnået stor respekt, og hendes håndtering af auktionen under sommerfesterne har været fremragende.

Godt samarbejde med Vorupør, hvor Klitmøller IFs sammenhold og fællesskab er det vigtigste, det, som skal bære igennem.
Regnskabet viste et overskud på 24.000, og kontingentet var fordelt lidt anderledes, mens tilskuddet fra kommunen var lidt lavere.
En frostskade har kostet en del sammen med nye lamper til klublokalet. Ellers nogenlunde samme tal.

Sponsorer er Sparekassen Thy, SPAR Klitmøller, GO-ON benzin, Tømreriet og andre indtægter fra bandereklamerne.

350.000 til 400.000 vil nyt lys omkring banen koste. Kasserer og dirigent Randy Oddershede spurgte bestyrelsen, om man ville give et tilskud af hensyn til de forhandlinger med kommunen, der skal foregå i næste uge. Eneste træningsbane i Thy uden lys, derfor stort behov, og den er oven i købet ejet af idrætsforeningen  i modsætning til alle andre baner i Thy, der er kommunale. Til gengæld er der en mindre kommunal træningsbane længere mod øst, som foreningen vil forhandle med kommunen om. Hvis foreningen giver afkald på den, kan kommunen overtage den til for eksempel udstykning af parceller, mod at foreningen får nyt lys på egen bane.
Randy kunne endvidere dokumentere, at varmluftsinstallationen havde sparet en hel del på strømregningen. En hel del er kroner 9.000!

John Vangsgaard nyvalgtes til bestyrelsen; Mister Busch og Birthe Andersen blev suppleanter.

Hurra for de frivillige! Uden dem så meget anderledes ud.

 

Andre indlæg, du vil synes om:

Lukket for kommentarer