Kan vingerne bære?

Frede Tilsted og rundviser Christian Grant

Karin og Frede Tilsted fra Ålborg besøgte Testcentret i Frøstrup for et par år siden. Her følger artiklen fra dengang.

- Vi hørte jo en del om den protest, der var i starten, og så har vi fået lyst til at se, hvad det egentlig er blevet til her i Frøstrup.
- Så I er kørt den lange vej for at blive klogere på vindmølleprojekt Frøstrup?
- Ja. Jeg har da allerede fået meget ud af at læse informationsskiltene ved skurvognen her ved p-pladsen. For mig giver det mening, at publikum kan læse, hvad vi i Danmark kan præstere.
Frede indfører:
- Møllerne giver omstilling til grøn energi og gør vel Danmark førende på verdensplan.
- Det er godt nok en kæmpeskov, der er fældet. Man kan da godt forstå, at miljøforkæmpere har været på barrikaderne …
- Det bliver aldrig til noget ordentlig skov, mener Frede.
- Derfor giver det måske også mening at lægge hele centret lige her, svarer Karin.
- Er du ansat af møllekonsortiet, spørger Karin rundviseren.

- Nej, jeg er mig selv, svarer Christian Grant, - jeg samarbejder selvfølgelig med centret om at være guide herude.
På engelsk (der er udlændinge med) fortsætter han:
- Dette område er verdens største testareal for vindenergi, og vi har verdens største vindmøller stående her. Jeg vil også gerne slå et slag for Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi i Sydthy, der har eksisteret i mere end 30 år.
- Centret her har slet ikke udnyttet hele det areal, vi har. Seks familier måtte flytte fra hus og hjem i ekspropriationen. De fleste af dem var nu glade nok, for her fik de mulighed for at sælge til en god pris og flytte et sted hen, hvor betingelserne for landbrug var bedre. En mand var dog utilfreds, så man har lavet en mindelig ordning med ham.

- De syv vindmøller producerer lavfrekvent støj, og vi ved meget lidt om, hvordan det påvirker os, så man forsøger at tage højde for det ved ikke at have beboelse inden for en kilometer herfra.
- Centret åbnede i 2012 efter en del protester. Jeg spurgte en deltager, hvorfor de demonstrerede dengang. Jo, de ønskede ikke, at skoven skulle ødelægges.
- Men det er jo en plantet plantage, ikke en naturskabt, og møllerne er netop sat i verden for at forbedre klima og miljø uden brug af CO2. I virkeligheden har Centret hjulpet til at bevare og udbygge den oprindelige natur herude med klitheden! Så miljødemonstranterne har reelt skudt sig selv i foden.

Christian Grant kører forrest i kortegen for at komme rundt om både vindmøller og lysmaster.
- Centret arbejder på at ændre blinket på denne 250 meter høje mast, så den kun lyser, når et fly nærmer sig. Højden angiver også, hvor høj en vindmølle, der kan etableres. En vindmølle i den størrelse ville have vinger, der fyldte 38000 m2 og ville producere 16 Megawatt. Den er ikke bygget endnu.
- De største møller herude producerer 7 Megawatt og er 120 meter høj. Den lille "boks", der er foroven på møllen, vejer 410 tons og kan rumme en helikopter til landing.
- Det er jo en hel balsal, mener Frede og forestiller sig en svingom med Karin deroppe.
- Vingerne er 75 meter lange, og når de snurrer rundt, rager de 197 meter op.
- Der skal kun bruges 200 af den største mølle heroppe (og den er dansk) til at give strøm til hele Danmarks befolkning! Hertil kommer så industrien.

Efter turen summerer Karin op:
- Det har været en god oplevelse. Jeg har egentlig ikke tænkt over, at det sådan var et sted, man kunne se; måske skulle de gøre lidt reklame for det.
- Vi er godt tilfredse og har fået meget at vide.

Læs mere om testcentret i dag.

Andre indlæg, du vil synes om:

Lukket for kommentarer