Klitmøller Friskoles ordinære generalforsamling – inkl. en lille tåre

Formand Jesper Overgaard bød velkommen til en talstærk generalforsamling og bød specielt velkommen til den nye leder, Birgit Sigaard Jensen, og gav ordet videre til Søren Ottesen, der fører tilsyn med primært elevernes standpunkter i dansk, engelsk og matematik. En vigtig del er, at børnene inddrages i nogle af de processer i skolens dagligdag, de godt kan overskue.

Teaterprojekter er en vigtig del af børnenes demokratiske dannelsesproces. Timetallet er, som man forventer; mange drøftelser med skolens ansatte, hvad de gør og hvorfor, og der har været mange gode, konstruktive samtaler.

 

– Jeg har altid set et flot fagligt niveau! Jeg bliver imponeret over, hvordan store og små børn - og også de ansatte - møder hinanden i fælles respekt. Det ser godt ud! Der er en flot inklusion af skolens elever; der bliver gjort meget for, at man arbejder meget med trivsel. Også her er jeg lidt imponeret over, at personalet møder børnene i øjenhøjde!

– Undervisningen udvikler sig, og jeg ser, at børnene også har indflydelse på, hvordan de lærer sammen med en personalegruppe, der er opmærksomme på dem. Jeg har kun set lærere, der udstråler engagement og kreativitet. Det ser godt ud!

– Vurderingen er, at Klitmøller Friskole er en skole, der forbereder eleverne til demokratisk dannelse. Det viser sig blandt andet under morgensamlingerne. Sammenfattende: Der praktiseres en spændende undervisning; de ansatte er altid parat til at skabe muligheder for, at eleverne kan udvikle sig. Dygtige og målrettede ansatte!

Med 30 sekunders mellemrum slukkedes lyset inde i multirummet, fordi det styres af censorer. Det virkede noget forstyrrende på undertegnede, men ingen forældre eller ansatte syntes at bemærke det. Måske er de vant til, at lyset slukkes en gang imellem, og at det indre lys er langt vigtigere. Måske synes de, at det er rart at sidde halvdelen af tiden i mørke (en læser har siden gjort opmærksom på, at det staves sensorer. Eftersom KlitPosten.dk principielt ikke laver stavefejl, er forklaringen, at på en skole må det altså hedde censorer).

Lyset var heldigvis tændt så længe ad gangen, at dirigenten kunne se alle forældre bakke op om Søren Ottesen som tilsynsførende det kommende år.

Martin Eigenbroth blev valgt som dirigent.

Grethe Hegelund Holm aflagde sin sidste beretning som leder af friskolen. Hun sagde blandt andet:

– Tak for i år! Der er sket meget siden sidst. Vi vokser i antal. Vi har fået en super legeplads, og der er kommet en pavillon. Hvad er det her egentlig for et sted?

– Vi har fokus på faglighed og på de børn, der har ekstra brug for støtte. Børnehusets personale gør alt for at udvikle børnene. Både hjertet og hjernen er bærende. Vi skal altså ikke blot tale til forstanden, men også til følelserne.

Følelserne greb også Grethe, da hun til sidst sagde tak til samtlige medarbejdere og måtte kvæle en tåre. Helt forlader hun ikke institutionen, for hun går blot over i Børnehuset og fortsætter der som leder.

Herefter aflagde Jesper Overgaard sin beretning. Han rettede en tak til dem, der havde arbejdet med den fine legeplads.

– Vi er klar over, at vi har trange fysiske rammer i Børnehuset. Derfor valgte vi at anskaffe os en pavillon.

Uden for åbningstiden kan der godt ske forbedringer; hvis man nu husker nøglen i døren eller husker at slukke lyset eller andet, så vil meget glide bedre.

– Den kommende bestyrelse skal tage stilling til økonomien i skolens udvidelse. Der bliver oprettet en mailadresse, hvor forældre kan komme med ideer og forslag.

– Den 11. maj er der cykelsponsorløb, hvilket vi meget gerne vil opfordre så mange som muligt til at støtte. Nu på lørdag er der arbejdsdag, og alle interesserede er velkomne!

David omtalte det nye skolehaveprojekt, hvor 120 m2 jord og elevernes arbejde skal forsyne skolen med grønsager!

Morten fremlagde regnskabet med tak til Anna Knakkergaard. Omsætningen på omkring 9 millioner gav  194.000 i overskud. Egenkapitalen 1,1 million. Den langfristede gæld til kommunen er 800.000 i endnu 15 år.

Birgit Sigaard Jensen præsenterede sig selv. Hun glæder sig til jobbet som leder af friskolen:

– For mig er det også vigtigt at ruste børnene til at drage videre, når de skal forlade friskolen. Jeg kommer i øvrigt fra et vikarjob på Ålborg Katedralskole og er uddannet cand. mag. i dansk og russisk.

Birgit ville dog helst ikke indlede en samtale på russisk, for, som hun påstod:

– Jeg har nok glemt det meste!

Det er nok heller ikke det, hun kommer til at arbejde mest med.

– Jeg er imponeret over den gode stemning, der hersker her på skolen. Både blandt de voksne og blandt børnene.


Ole fortalte om skoleudvidelsen. Der er lagt et budget for de forbedringer, renoveriner og udvidelse, bestyrelsen og gruppen i snart lang tid har arbejdet med. Budgettet ligger i øjeblikket i Sparekassen Thy til overvejelse. Der skal som minimum laves et ekstra klasselokale, hvor det nuværende lederkontor konfiskeres.
– Det har vi ikke fortalt dig, sagde Ole grinende til Birgit. – Men vi finder nok et et andet sted til dit kontor.

Helst skal der skaffes to nye klasselokaler, for det stigende elevtal presser skolen. Desuden trænger det gamle murværk adskillige steder til en kærlig murerhånd. Endelig er der den store drøm om en samlingshal, som skal fortrænge den noget nedslidte gymnastiksal.

– Jeg er optimist, erklærede Ole. – Sparekassen Thy har selv erklæret, at de er parat til at hjælpe lokale virksomheder.


Valg til bestyrelse har forholdsvis indviklede afstemningsregler mellem på den ene side forældrevalgte og på den anden side skolekredsvalgte, hvor de sidstnævnte godt kan være medlem af de første, men hvor de første altid er medlem af de sidste, samt fire medlemmer, der skal vælges af forældrene og tre medlemmer, der skal vælges af skolekredsmedlemmer. Det hele blev styret klart og overlegent af dirigenten. Der var skriftlige forslag i følge vedtægterne, en nødvendig proces, hvis man mener det alvorligt med demokratiet. Ingen grund til at beklage det skriftlige frem for det mundtlige; det virkede, som om alle deltagerne syntes, det var en såre fornuftig måde.

Mens stemmerne blev talt op, var der kaffe på kanden. Uden wienerbrød, kokosmakroner, æblekage, brunsviger, makronsnitter, småkager eller andre totalt ligegyldige og forstyrrende sundhedsskadende og demokratinedsættende sønderjyske kaffebordselementer.

Medlem af bestyrelsen (og ikke på valg):
Morten Stummann, Dorthe Fiering, Sofie Bryndum, Jesper Overgaard

Nyvalgte:
Rikke Haugsted, Rasmus Stougaard, Lars Pedersen

Suppleanter:
Sofie Andersen, Christina Ea Kær

Herefter kunne dirigenten afslutte generalforsamlingen, og mens lyset lige gik ud et smut, sagde formand Jesper farvel og tak for i aften, hvorefter vi alle gik ud.

 

 

 

 

Andre indlæg, du vil synes om:

Lukket for kommentarer