Lokalplan ved Vangvej til debat

På Klitmøller Friskole var der i aftes debat om lokalplanen for Vangvej. Indkaldelsen til mødet var lidt rodet; både tidspunktet og afsenderen, indbyderen til mødet flakkede lidt i vinden. Nogle kom da også først klokken 19, men de fleste indfandt sig klokken 18.

Anders har boet her i 10 år og er en af initiativtagerne bag projektet. Rasmus Johnsen hører også til gruppen. Om gruppen har købt området, vides ikke. Ejerforholdet blev ikke nævnt.

– Jeg var lidt fortravlet i Århus. Vi havde meget travlt, og jeg blev enormt fascineret over miljøet her i Klitmøller. At komme herop med tre børn bliver den fedeste barndom, vi kan give vores børn.

Her slukker lyset, der styres af sensorer.

– Jeg er sindssygt glad for at bo her. Byen har noget helt specielt at tilbyde folk. Det er stort set umuligt at leje noget i Klitmøller. Det er svært. Der mangler lejeboliger!

– Flere og flere storbymennesker søger ud væk fra storbyen for at bo på landet. Vi har mange henvendelser fra folk, der søger bolig i Klitmøller. Jeg snakkede med Rasmus om mulighederne. Jeg ringede til Horsens og snakkede med Michael. Vi rendte ind i nogle arkitekter og fik kontakt med arkitekterne LOOP.

– Selskabet hedder Redebyg APS og består af mig, Rasmus og Michael.

Morten, arkitekt i LOOP:

– Vores designparametre er fællesskab, tryghed, vinden, naturen, æstetikken og holdbarheden. Det er meningen, at man bor i et fællesskab i læ for vinden. De første boliger skal være lave, de næste lidt højere, for så kan vinden "løje af". Bilerne skal holde ude ved vejen, og man skal gå hjem. Blød indenfor, hård udenfor.

– Træ på facaderne, cedertræ, vi har brugt i Esbjerg, det skal kunne holde til vejrliget. Husene bygges omkring et "torv". Husene ligger parvis med stier imellem, et stykke natur, hvor man bor.

Morten viser, hvordan husene kan se ud indvendig. Der er udendørs bruser til at skylle ens dragt igennem, når man kommer hjem fra surfturen. Lige inde bagved er der en bruser, så man også selv kan blive skyllet igennem. Mellem 82 og 90 m2.

– Der bliver plads til 46 lejeboliger. Vi starter med nogle længst væk fra Vangvej inklusive et fælleshus, der kunne indrettes til mange ting. Diskotek, fest, eller hvad. Der er ikke lagt op til olle-kolle, men til et bredt publikum. Der bliver ikke carporte til bilerne.

– Der bliver en hytte i hver klynge, der skal kunne rumme våddragter, barnevogne og andre opbevaringskrævende ting. Der kunne bygges nogle skure. Det er der masser af luft til.

– Huslejen er proportionel med størrelsen. De mindre lejligheder bør ligge omkring 7.000 pr. måned.

 

– Man kan godt blive lidt selvbestemmende. Vi laver forskellige huse med forskellige rum evt. med skillevæg, der let kan flyttes. Tanken er besnærende. Når børnene flytter hjemmefra, kan det komme til at se anderledes ud.

– De skal ikke være lejet ud, før vi begynder at bygge. Vores hjemmeside vil kunne tilbyde, at man kan skrive sig op. Nu er det i høring. Efter 8. maj er perioden afsluttet, og så vil en lokalplan gælde. Absolut realistisk, at vi bygger i år. Først 18 boliger.

Henning Vognstrup hængte et par kasketter op på sensorerne til lyset, hvorefter de var slukket. Det hindrede den lidt nervøse stemning. Måske skal friskolen revurdere det nyttige i at have sensorer til at styre lyset. De registrerer kun bevægelse. Var det så ikke i gymnastiksalen, de burde sidde?

Ved siden af de 46 lejeboliger er der yderligere 10 grunde (500 til 650 m2) til maksimum 120 m2 ejerboliger, der er tænkt som ældreboliger gerne med carport. Orla, ejeren, kunne dog ikke oplyse prisen for sådan en parcel.

– Det må jeg lige tænke lidt over, mente han.

Palle Klaris nævnte, at fremmødet består af næsten udelukkende ældre, men ideen i projektet er for unge og yngre og alle aldersgrupper. Der blev rejst forespørgsler. Jensy nævnte en undersøgelse blandt pensionister for nogle år siden, hvor det viste sig, at interessen fra ældre for en lejebolig var meget stor. Der er ikke så meget, der tyder på, at den interesse skulle være mindre i dag.

En tilflytter fra København mente nu ikke, at fremmødet sagde noget om interessen. Dels er tidspunktet klokken 18 ikke børnevenligt, dels er det umuligt for århusianere eller københavnere at møde op.

Thomas Holler gjorde opmærksom på, at der sandsynligvis kommer lys på fodboldbanen, hvilket måske kommer til at genere de nærmestboende lidt.

Mødet sluttede med løftet om en hjemmeside, hvor man kan skrive sig på og i øvrigt få flere oplysninger.

 

 

Andre indlæg, du vil synes om:

Lukket for kommentarer