Stågbak-markfirben?

Tilladelsen til at bebygge Stågbak- Tuerbakfirkanten er i december 2018 indtil videre skudt til hjørne, idet Planklagenævnet skal tage stilling til, om området i det hele taget kan bebos af mennesker.
Der lever nemlig et antal markfirben, et krybdyr, der er totaltfredet. I klagen fra advokat Erik Svanvig på vegne af ejeren af en naboejendom til lokalplanområdet, anmodes om, at klagen får opsættende virkning ”i forhold til at udnytte lokalplanens rammer”.
I klagen fremføres, at byggeri er uforeneligt med områdets klassifikation som et område med høj naturværdi.
Det tænkte daværende Hanstholm Kommune ikke over, da det i 1976 blev udlagt til boligformål. Først i 2005 blev det registreret som beskyttet hede.

Du kan læse meget mere om markfirbenet på Naturstyrelsens hjemmeside, klik her.
Den er på tilbagegang og med årene i fare for at uddø, ganske som en del andre arter. Forskellige dyr er uddøde, fordi de ikke har kunnet klare sig, vel det, som Darwin kaldte the survival of the fittest. Heller ikke mennesket i tidlige versioner er gået ram forbi.
Det vil se således ud i en fylogenetisk klassifikation:

  • Menneske (Homo sapiens) – ca. 600.000 fvt. – stadigt levende. Forbavsende nok.

  • Neandertaler (Homo neanderthalensis) eller (Homo sapiens neanderthalensis) – ca. 600.000 fvt. uddød ca 25.000 år fvt.

  • Homo floresiensis – uddød ca. 10.000 fvt. Se herunder.

  • Homo antecessor – uddød.

  • Homo erectus – 2.0 mil. – uddød ca. 38.000 fvt.

  • Homo ergaster – uddød.

  • Homo habilis – 2.5 mil. – uddød ca 1.8 mil. fvt.

  • Homo rudolfensis – uddød

Der er nogen uenighed om de præcise slægtskaber mellem disse grupper, men det er klart at de repræsenterer en kontinuerlig udvikling over 7 millioner år.

Det er interessant at se, at for kun 10 - 12.000 år siden uddøde på øen Flores i Indonesien den seneste form for menneske, Homo floresiensis. Det er faktisk ikke længe siden!

Det kaldes for en stor menneskeabe, altså hverken eller, eller måske både og. Selv om homo floriensis var forholdsvis lille i højden; man er også usikker på, om et vulkanudbrud gjorde en ende på denne art, eller om det var manglende evne til at klare sig.

Vi efterkommere af disse mennesker kalder os homo sapiens og har siden underlagt os jorden og dens dyr.

Vi hersker! Samtidig prøver vi at bevare de udsatte dyr, der påviseligt er ved at gå tabt og uddø.

Hvis ikke Stågbak i 1976 af Hanstholm Kommune havde fået prædikatet parcelhusområde, ville vi være en del mølboer, der ikke anede, at her levede et meget sjældent krybdyr, der også findes mange andre steder i Danmark. Helt ærligt: Vidste du det, kære læser? At der var noget, der hed markfirben? Der er også skovfirben.

Pludselig trænger sig så meget andet i baggrunden.

Den påståede samfundsmæssige ulighed, fremtidens klimakatastrofer, der ingen ende vil tage i forudsigelserne, Trump, Putin.

Her gik man og troede, at det var klodens omdrejningspunkt.

Og så viser det sig at være en lille væver fyr, der har slået sig ned på Stågbak.

Andre indlæg, du vil synes om:

Lukket for kommentarer