Lokalplan ved Vangvej godkendt

Uddrag af Kommunens Lokalplan, vedtaget 11. juni 2019:

Klitmøller har gennem de seneste år oplevet en stigende efterspørgsel efter sommerhuse og helårsboliger, som har ført til en vækst i befolkningstallet: Fra 2015 til 2018 er antallet af fastboende steget med 18 procent. Det har ført til, at der næsten ingen ledige grunde er tilbage i Klitmøller. Den fortsat høje efterspørgsel efter boliger fra især yngre familier vil Thisted Kommune i overensstemmelse med byens ønsker, gerne imødekomme.

En høj andel af de nye indbyggere er fra de danske storbyer. De ved ofte ikke, hvordan det er at bo i en landsby, eller hvor lang tid eller om de i det hele taget vil og kan blive boende i Klitmøller. Derfor blev der såvel i strategiplanen Thy på Forkant som i Helhedsplan Klitmøller 2026 (begge fra 2016) udpeget et behov for attraktive lejeboliger i kystbyerne og især Klitmøller. Disse lejeboliger skulle muliggøre, at unge familier fortsat kan finde et sted at bo i Klitmøller, uden at de behøver at købe en bolig med det samme.

I Klitmøller blev der desuden udtrykt ønske om at etablere bofællesskaber og ældreboliger, som sammen med attraktive og nye lejeboligkoncepter kan bidrage til visionen om, at Klitmøller skal blive den "mest mangfoldige landsby". Derfor skulle der findes nye udstykningsmuligheder. Disse skal dog findes indenfor ”bygrænsen”, da byen afgrænses af Vesterhavet mod vest og nord, samt Kystvejen og en række naturområder mod syd og øst.

Som led i en analyse af potentielle byggegrunde blev området øst for Vangvej udpeget som et af de få resterende arealer i Klitmøller, som er velegnet til at rumme helårsboliger. Matriklen ligger øst for Vangvej ved siden af Klitmøller Friskole, Klitmøller Kirke og Klitmøller Idrætsforenings boldbaner i den østlige del af byen. Derfor har Thisted Kommune udlagt området som boligområde i Kommuneplanen 2017 - 2029 , der blev vedtaget i maj 2018 (8.B.8 - Boligområde ved Vangvej, Klitmøller). En anvendelse til boligformål kræver dog en ny lokalplan, som afløser byplanvedtægt nr. 6 fra 1976.

Klik og læs hele teksten i vangsåvejplan.

Andre indlæg, du vil synes om:

Lukket for kommentarer