Borgermøde om Hanstholm Havn og et ikke-knust glas (1 af 2)

– Jeg vil gerne byde velkommen til dette kombinerede borgermøde, rejsegilde og åbent-hus-arrangement!

Ordene kommer fra bestyrelsesformanden for Hanstholm Havn, Martin Vestergaard, der på Hotel Hanstholm indleder dagens indslag. Ude i gangen står der kaffe og basser til alle, og flere har taget koppen med ind til denne time.

– Vi er meget bevidste om, at det faktisk er jer, borgere, der ejer Hanstholm Havn, og derfor har vi valgt at være meget åbne omkring kommunikationen i øjenhøjde  med jer i forhold til hvad der er, der foregår og den præmis, vi har på udvikling af havnen.

Her opstår mummel og højlydte protester over, at man nede bagerst ikke kan høre, hvad Martin siger. Efter mødet er der flere, der forundret spørger, hvorfor man ikke benytter sig af det lydanlæg, Hotel Hanstholm i øvrigt besidder.

Den tager Martin til efterretning og lover, at næste gang bliver det højere. Lige nu nøjes han med at tale en anelse højere og vende ansigtet mere direkte mod venstre.

– Kommer I ned på havnen her om lidt, kan I komme helt ud på molerne, hvis I har lyst til det. Det er helt unik, og den mulighed opstår ikke mere. Som gammel tømmersvend er jeg vant til rejsegilder, og det er vigtigt med traditioner i den forbindelse. Derfor: 1. Man udbringer en skål, 2. Man holder taler og 3. Der sker en beværtning. Det vil vi også i dag. Nu vil jeg udbringe den her skål. Gid, at havnen må stå i mange år som et glas, der går i skår! Skål!

Martin henviser til skikken med at knuse glasset, og det antal skår, der på den måde frembringes, svarer til det antal år, byggeriet holder. Men han holder sig i dag tilbage og knuser ikke glasset. Det er nok ikke afstemt med hotellet.

 

– Havneudvidelsen vil blive afleveret før tid! Det er noget af en præstation, især når man betænker byggeriets omfang og den modstand fra naturens side, der kunne have været. Vi har både tænkt på samarbejdet med entreprenørerne og på højrisiko i vejrliget som en medspiller. Det er et håndværk at lægge alle de sten der på molerne. Det er ikke bare noget, man lige gør. Rambøll har gjort det godt, og som entreprenør har Aarsleff med Cowi som underentreprenør leveret et stykke afgørende og professionelt arbejde.

– Vi regner med færdigt arbejde allerede til foråret 2020. Havnen vil indgå i et samarbejde med Thy-Mors Energi.

Lige syd for kystvejen er der i et område afsat muligheder for VE, altså vedvarende energi, der skal leveres fra vindmøller. Målet er at gøre energiforbruget neutralt, så havnen, der skal bruge lidt mere end 5 Gigawatt får al strøm fra disse.

Borgmester Ulla Vestergaard fagter energisk med armene og prøver at overbevise forsamlingen om, at hun er enig i, at trafikforholdene til og fra nordvestområdet bør forbedres, og at kommunen gør alt for at fremme dette:
– 26 er jo en statsvej, så det er Folketinget, der bestemmer. Men vi har da store forhåbninger til, at der kan gøres noget ved den.
Medlem af Folketinget for Venstre, Torsten Schack Petersen, sukker lidt og siger, at den nu afsatte regering havde fine planer for udvidelse og forbedringer på 26 og 34.
– Men nu ved vi ikke, hvad den nye regering agter at foretage sig, sukker han igen. Denne gang lidt højere.

Læs 2. del af reportagen fra Hanstholm Havn. Der vil vi bevæge os ud på molerne og se på maskiner og beton og tal. Aarsleff står for åbent hus.

Andre indlæg, du vil synes om:

Lukket for kommentarer