Lokalplan godkendt

8.B.8 – Boligområde ved Vangvej, Klitmøller

Tillæg nr. 4 - Boligområde ved Vangvej, Klitmøller
Kommuneplantillæg nr. 4 blev godkendt som forslag d. 8. april 2019 fra Klima-, Miljø- og Teknikudvalget.Tillægget er i offentlig høring i perioden d. 10. april 2019 til d. 08. maj 2019.

Indeholder de fremtidige forhold, der vil være gældende ved vedtagelse af kommuneplantillægget. Rammeområdets anvendelse: Området er udlagt til boligområde, nærmere bestemt åben-lav, tæt-lav og etageboligbebyggelse.

Bebyggelsesregulerende forhold: Bebyggelseshøjden i området må ikke overstige 8,5m. Den maksimale antal etager er 2. Den maksimale bebyggelsesprocent er fastsat til 40 for den enkelte ejendom for tæt-lav såvel som etageboligbebyggelse og 30 for åben-lav boligbebyggelse.
Områderegulerende forhold: Området udgør et areal på 26.256 m².

Miljø: Mindste tilladte miljøklasse er 1. Maksimalt tilladte miljøklasse er 1. Zone status: Området er ved planens vedtagelse beliggende i Byzone. Fremtidig lokalplanlagte arealer inden for området udlægges til Byzone.

Der er offentlig møde på torsdag, den 25. april, klokken 17 på Klitmøller Friskole.
Tidspunktet er i dag, den 19. april, ændret til klokken 18.00.

Andre indlæg, du vil synes om:

Lukket for kommentarer