Ørhagevej ensrettes i ugerne 28 til og med 32

Information om ensretning af Ørhagevej - Klitmøller

For at forbedre sommertrafikken i Klitmøller gøres en del af Ørhagevej ensrettet.

Følgende ændres

Ensretning
Ensretningen af Ørhagevej vil være fra krydset ved Vangsåvej til krydset ved Bavnbak. Ensretning vil være i perioden uge 28-32.

Parkering
Fra krydset Ørhagevej/Vangsåvej og et stykke ud af Bavnbak vil der være P-zone på 2 timer. Det betyder at inden for det skiltede område, må der kun må parkeres i 2 timer.
Området strækker sig helt ud til Hummerhuset.

Vedlagt dette brev er en oversigtstavle.

Baggrunden for ændringen

Anlæg og Infrastruktur

28. juni 2019 Medarbejder: erha

Teknik og Erhverv modtog henvendelse fra foreninger og erhvervsliv i Klitmøller om, at ændre trafikken i sommerperioden.
På et efterfølgende møde, hvor foreninger og erhvervsliv i Klitmøller deltog, blev forslaget om at ændre trafikken drøftet. Der var enighed om, at ensrette en del af Ørhagevej og samtidig indføre en P-zone. Resultatet af mødet er efterfølgende drøftet med politiet, som har givet tilladelse til dette som et 1-årigt forsøg.

Fordele og ulemper

Vi forventer at trafikken vil glide bedre og mindske trafikpropper. Samtidig forventer vi, at parkeringen i området vil foregå mere hensigtsmæssigt.
Der kan være enkelte borgere som vil opleve det som en ulempe, at skulle køre en mindre omvej via Bavnbak, men vi håber på forståelse for at vi gør det for byen som helhed og for at passe på de bløde trafikanter.

Thisted Kommune, Kirkevej 9, 7760 Hurup
99171717 - teknisk@thisted.dk - CVR 2918 9560 2

126797336

Evaluering

Til efteråret vil vi igen samles med foreninger og erhvervsliv fra Klitmøller for at evaluere forsøget. Såfremt I har input hertil, må I meget gerne sende det til mig. I kan skrive på e-mail: erha@thisted.dk

Med venlig hilsen

Erik Hansen Projektleder

Andre indlæg, du vil synes om:

Lukket for kommentarer