Af Maria Gudiksen, Forælder på Klitmøller Friskole og Børnehus

Hej Simon

Jeg deltog til jeres vælger-arrangement på Sygeplejeskolen i Thisted, onsdag i sidste uge.

Et af de centrale emner, som blev debatteret, var vigtigheden af nærhed og decentralisering i vores samfund. Begge dele noget Socialdemokratiet ifølge jeres Formand ønsker at styrke og udbygge i den kommende valgperiode, hvis I ”kommer til magten” efter det forestående folketingsvalg.

Som du ved har vi en del friskoler i Thy og på Mors. Socialdemokratiet har fremsat et forslag om at reducere tilskuddet til landets friskoler. Et forslag som kan få fatale konsekvenser for op mod 100 friskoler i landdistrikterne, ifølge Dansk Friskoleforening – og dermed i høj grad også i vores område. Som jeg læser det, er ønsket bag forslaget bl.a. at gøre Folkeskolen mere attraktiv ift friskolerne.

Jeg vil dog vove den påstand, at i langt de fleste tilfælde skyldes valget af friskole i landkommunerne ikke et fravalg af den lokale folkeskole, fordi der simpelhed ikke længere er en lokal folkeskole i mange landsbyer, man som forældre kan vælge til sine børn.

Jeg tror ikke der findes den landsby, som har mistet sin folkeskole, hvor forældre ikke med blod, sved og tårer har kæmpet for at bevare deres skole.

Fra kommunalpolitisk side har man valgt at samle børnene på store skoler i geografisk store skoledistrikter i mange landkommuner, hvilket gør at mange børn nemt kan have mindst 10-15 km til den nærmeste folkeskole og dermed kan klassekammerater komme til at bo 20-30 km og endda mere fra hinanden, hvilket på ingen måde er fordrende for de sociale relationer – og dermed forsvinder nærheden også.

Så valget af friskole skyldes i langt højere grad, som jeg ser det, en reaktion på skolestrukturen i de pågældende landkommuner og altså ikke et fravalg af folkeskolen og dennes tilbud.

Vi ved at en landsbyskole ER byens hjerte – Vi ved at den har vital betydning for bosætningen både ift tiltrækning og fastholdelse af borgere, at den har vital betydning for sammenhængskraften i byen for børn, unge og voksne, at den har vital betydning for udvikling af attraktive landsbyer, at det er af vital betydning den tryghed en lokal skole skaber for både børn og voksne, hvor ”alle kender alle” og hvor vi holder øje med og passer på vores egne og andres børn.

Og jeg synes, at I med jeres forslag ikke ser den samfundsmæssige værdi, som friskolerne har og skaber i vores små landsbyer – eller ikke har gennemtænkt de konsekvenser det kan få for friskoler i yderområder, som ikke ”bare lige” kan rekruttere flere elever udefra. Derfor håber jeg selvfølgelig også at I vil gentænke jeres forslag, så det ikke rammer skævt i vores små lokalsamfund.

Andre indlæg, du vil synes om:

Lukket for kommentarer